LIKTA

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (projekts Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas  fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

projekta mērķis

Palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvarā plānots novērtēt  700 jauno sieviešu digitālās kompetences 7 valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei darba tirgū.

par projektu

WOMEN4IT projekta uzdevumi ir:

 • Veicināt jauniešu  (15-29) nodarbinātību;
 • Mazināt IKT speciālistu trūkumu Eiropā;
 • Vecināt sieviešu iesaisti IKT profesijā un digitālajos darbos.

paredzamie rezultāti

 • Pētījums par nākotnes digitālo darbu un IKT profesijām Eiropā un partneru valstīs;
 • Digitālo profesiju kompetenču  profila izstrāde;
 • Tiešsaistes platforma  7 valodās digitālo kompetenču novērtēšanai konkrētajiem digitālo profesiju profiliem;
 • 700 Jauno sieviešu  digitālo kompetenču novērtēšana  7 partneru valstīs;
 • Sadarbībā ar darba devējiem izstrādātas personalizētas apmācību ceļa kartes;
 • 700 jauno sieviešu iesaiste digitālajos darbos un IKT profesijās;
 • Labākās prakses ceļveža izstrāde;
 • Publicitātes aktivitātes, aicinot sievietes un meitenes izvēlēties digitālās profesijas un IKT karjeru

partneri

Projekta vadošais partneris:

 • LIKTA – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvija

Partneri:

 • FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA, Spānija
 • THI.DEV – Creative Thinking Development, Grieķija
 • MCA – Malta Communications Authority, Malta
 • BETI – Public Institution Baltic Education Technology Institute, Lietuva
 • ECDL (Ireland) Limited, Īrija
 • EOS Foundation – Educating for an Open Society, Rumānija

Ekspertīzes partneri:

 • ECWT – European Centre for Women and Technology, Norvēģija
 • DE – DIGITALEUROPE, Beļģija

finansējums

 • Projekta apstiprinātais finansējums LIKTA: 440 880.45 EUR
 • Plānotais nacionālais līdzfinansējums: 57 506.14 EUR
 • Kopējais WOMEN4IT projekta finansējums: 2 714 304 EUR

Projekta ilgums: 36 mēneši (2018.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts)