Women for IT – Sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IKT nozarē

Kategorijā “Women for IT – Sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IKT nozarē” var pieteikties organizācijas (darba devēji IKT un citās nozarēs, kā arī publiskajā un nevalstiskajā sektorā), kas veicina sieviešu izglītošanu IKT jomā, iesaisti digitālajos darbos un karjeras izaugsmi. Kategorijas mērķis ir izcelt organizācijas, kas veicina un atbalsta sieviešu īpatsvara un nozīmības pieaugumu IKT jomā. 

PARTNERI

norway-grants