Vienojas par jaunu pieeju veselības nozares digitalizācijā

Š.g. 7. jūlijā Digitālās veselības dienai veltītā seminārā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, veselības aprūpes nozares profesionālās organizācijas, vadošās ārstniecības iestāžu un pacientu organizācijas, kā arī IT jomas organizācijas vienojās par jaunu pieeju veselības nozares digitalizācijā ar modernu risinājumu palīdzību padarot pacientiem ārstniecību un veselības aprūpi pieejamāku, savukārt ārstniecības personālam un veselības nozares darbiniekiem atvieglojot darbu.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts: “Par nākotni mums jārunā  tur, kur veidojusies mūsu vēsture, tāpēc vienošanās par jaunu pieeju nozares digitalizācijā jeb Digitālo veselību Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā ir īpaši simboliska. Digitālās veselības diena būtu jārīko katru gadu, lai kopīgi redzam, ko izdevies sasniegt un kas vēl būtu darāms un lai digitālie risinājumi strādātu pacientu un ārstu labā, būtu ērti un atbilstu pasaules labākajiem standartiem.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: “Lai nodrošinātu mūsdienīgas iespējas iedzīvotājiem un jomas profesionāļiem, veselības nozarē ir jārada apstākļi, kas ļauj sekmīgi un droši izmantot digitāli tehnoloģiskās priekšrocības visā ārstniecības procesā. Esmu gandarīts, ka memorandā ietvertie vēstījumi saskan ar vīzijām un mērķiem, kas noteikti kopējā Latvijas digitālajā stratēģijā, kurā ietverti būtiski pasākumi tieši veselības nozares digitālajai pārveidei.”

Latvijas Lielo slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Valts Ābols: “Digitalizācija nav pašmērķis. Digitalizācija ir atbalsts ārstniecības procesa nepārtrauktībai, rodot modernas iespējas pacientiem būt iesaistītiem ārstniecībā, ārstniecības personām – klīnisku lēmumu pieņemšanā, savukārt ārstniecības iestāžu vadītājiem un nozares politikas veidotājiem – kopējā procesa un pārvaldības uzlabošanai.”

Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes locekle Krista Brūna: “Ārsti kā sistēmas lietotāji labi izprot digitalizācijas nepieciešamību. To skaidri apliecina arī Covid-19 laika izaicinājumi un prasības, nodrošinot ārstniecību mūsu pacientiem ārkārtējās medicīniskās situācijas apstākļos. Esam gatavi sadarbībai ar viesiem iesaistītajiem.”

Latvijas Reto slimību alianses valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele: “Pacientu organizāciju pievienošanās sadarbības memorandam apliecina pacientu izpratni par datu nozīmi kopējā ārstniecības procesā. Pacientiem ir nozīmīgi, ka pieejami precīzi izmeklējumu dati, lai personāls zinātu katra pacienta specifiku un no tā izrietošās vajadzības. Arī telemedicīnas pakalpojumi nav tikai ērtums – tas ir būtisks veselības aprūpes pieejamības jautājums.”

Digitālās veselības biedrības valdes priekšsēdētājs Kristaps Krafte: “Digitālās veselības biedrība veido Latvijas veselības aprūpes nākotni, apvienojot progresīvākos uzņēmumus, jaunuzņēmumus un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus. Šodien parakstīto memorandu mēs redzam kā pagrieziena punktu mūsu un sistēmas sadarbībā – tas ir “jā” nākotnei, kurā veselības aprūpe būs pieejamāka, izmaksu efektīvāka un pacientam draudzīgāka.”

Šodien memorandu parakstīja Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Veselības aprūpes darba devēju asociācija, Latvijas Reto slimību alianse, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Jauno ārstu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Lielo slimnīcu asociācija, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Digitālās veselības biedrība, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija “Startin.Lv”, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, biedrība “Riga TechGirls”, Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā, biedrība “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” un Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “ONKOALIANSE “.

Sadarbības memorands paredz tā parakstītājiem sadarboties un iesaistīties uz pacientiem un lietotājiem orientētas, atvērtas digitālās veselības ekosistēmas izveidē, attīstot jomas organizatorisko pārvaldību, finansējuma pieejamību un investīciju regulējumu, tehnoloģisko infrastruktūru un pakalpojumus, kā arī attīstīt digitālās prasmes.

Rezultātā pacientiem un ārstniecības personālam tiks nodrošināta ērta un droša digitālo pakalpojumu lietošana, pielāgojoties lietotāja vajadzībām. Sagaidāms, ka ārstniecības personām būs pieejami pacientu izmeklējumi un citi dati savstarpēji integrētās sistēmās, kas būtiski ārstniecības procesa uzlabošanai, savukārt pacientiem – mūsdienīgi pakalpojumi un vieglāka piekļuve medicīnas speciālistiem.

Memorands ir atvērts un pieejams parakstīšanai arī pēc Digitālās veselības dienas

Memorands

VM prezentācija

NVD prezentācija

BKUS prezentācija

“Longenesis” prezentācija

“Baltic3D” prezentācija

RigaTechGirls prezentācija

Digitālās veselības biedrības prezentācija