Veiksmīgi noslēdzies IKT nozares profesionāļu projekts

Vairāk nekā 1700 IKT nozares un ar to saistīto nozaru uzņēmumu darbinieki ir papildinājuši savas digitālo inovāciju veicināšanas un ieviešanas prasmes, iesaistoties Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līgums Nr.1.2.2.1/19/A/005) īstenošanā, kas tika realizēts partnerībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri.

Projekts tika uzsākts 2020. gadā ar mērķi paaugstināt IKT nozarē nodarbināto profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un nozares izaugsmi. 

Līdz 2023.gada beigām tika īstenotas vairāk kā 400 mācības, tai skaitā REACT-EU finansējuma pandēmijas krīzes seku mazināšanai ietvaros – 72 mācību kursi. Savas zināšanas IKT jomā papildinājuši 1144 IKT nozares profesionāļi, savukārt 598 uzņēmumu darbinieki savu kompetenci paaugstināja biznesa vadības, mārketinga un tirdzniecības un kvalitātes nodrošināšanas un vadības jomās. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās vairāk kā 60 uzņēmumi, izmantojot iespēju saņemt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu savu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projekta noslēgumā apkopotie statistikas dati rāda, ka visaktīvāk mācībās piedalījušies dalībnieki vecumā no 26 līdz 50 gadiem – 76.29% no visiem dalībniekiem, 15.79% dalībnieku bijuši vecumā no 51 līdz 64 gadiem, 6.31% – jaunāki par 25 gadiem, bet 1.61% dalībnieku bijuši vecāki par 65 gadiem. 55,51% mācību dalībnieku bija vīrieši, bet 44,49% – sievietes.

LIKTA ir veiksmīgi sasniegusi gandrīz visus projektā sākotnēji uzstādītos mērķus un apguvusi pieejamo Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finansējumu  EUR 1 061 230.73 apmērā.

Projekts tika īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām”  un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi ietvaros, sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Vairāk informācijas par projektu https://likta.lv/projekts-ikt-profesionalu-apmacibas/

Infografika apskatāma šeit.

ERAF_EU_logo