Veiksmīgi aizvadīta transporta un digitalizācijas risinājumu meistarklase

Šī gada 30. maijā  notika transporta digitalizācijas risinājumu meistarklase “eCMR un eFTI ieviešana Baltijas jūras reģiona un Ziemeļeiropas valstīs NDPTL projekta ietvaros”.

Pasākuma laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar aktuālo eCMR (digitālās kravas pavadzīmes jeb CMR) un eFTI (Electronic Freight Transport Information) risinājumu ieviešanas progresu Baltijas valstīs un Somijā, kā arī notika meistarklase par jaunajiem arhitektūras komponentiem eFTI ieviešanai (eFTI pieslēgšanās un savienojamības risinājumi valstīm uc.). Pasākuma laikā projekta partneri pastāstīja arī par plānotajām pilotaktivitātēm un iespējām tajās iesaistīties, kā arī citiem rezultātiem, kas sasniegti NDTPL projektā. Pasākums notika angļu valodā. Zemāk atrodama darba kārtība un saites uz prezentācijām. 

11:30-12:00 

Welcome coffee, registration

12:00-12:45

Opening

Andris Melnudris, LIKTA

The latest eCMR and eFTI developments in Baltics:

–          Latvia

–          Estonia

–          Lithuania

–          Finland

– Andris Maldups, Annija Novikova, Ministry of Transport of Latvia

– Anastasija Moskvitsjova, Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications

– Egidijus Skrodenis, Infobalt

– Heiti Mering, Digital Logistics Centre of Excellence

12:45-13:45

–          Master Class on new architecture components for eFTI implementation (eFTI gates, connectivity for countries, etc.) Presentation available here.

–          Piloting activities in NDPTL project

-Ulrika Hurt, Digital Transport and Logistics Forum (DTLF)

13:45-14:00

–          THE NDPTL goes real-time economy: eCMR project results. Presentation available here.

–          Next steps

Projects partners