Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums

Kategorijā “Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums” speciālbalva tiks pasniegta pretendentam, kurš vislabāk integrējis E-parakstu iestādes vai organizācijas informācijas sistēmā, klientu vai darbinieku portālā, tādejādi radot iespēju veidot jaunu e-pakalpojumu, biznesa procesu vai darba plūsmu digitālajā vidē, izmantot kvalificētus e-Identitātes apliecināšanas rīkus un/vai parakstīt dokumentus ar e-paraksta rīkiem. 

– Projektu var pieteikt balvai, ja tas ir izstrādāts, ieviests un aktīvs vismaz 6 mēnešus pieteikuma iesniegšanas brīdī.
– Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas. 

PARTNERIS