Valsts digitālā transformācija (Sistēmas)

Kategorijā “Valsts digitālā transformācija” var pieteikties valsts un pašvaldību iestādes, kas īstenojušas projektus, kas nodrošina valsts pārvaldes sistēmu pārveidi / digitalizāciju, izmantojot IKT rīkus un tehnoloģijas, uzsvaru liekot uz sistēmām un platformām, kas ļauj darbināt konkrētus e-pakalpojumus un risinājumus gala saņēmējiem.

– Projektu var pieteikt balvai, ja tas ir izstrādāts, ieviests un aktīvs vismaz 6 mēnešus pieteikuma iesniegšanas brīdī.
– Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas.