Valsts digitālā transformācija

Kategorijā “Valsts digitālā transformācija” attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes procesu un pakalpojumu pārveidi / digitalizāciju, izmantojot IKT rīkus un tehnoloģijas. 

– Projektu var pieteikt balvai, ja tas ir izstrādāts, ieviests un aktīvs vismaz 6 mēnešus pieteikuma iesniegšanas brīdī.
– Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas.