Valsts digitālā transformācija (Pakalpojumi)

Kategorijā “Valsts digitālā transformācija” var pieteikties valsts un pašvaldību iestādes, kas nodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu pārveidi / digitalizāciju, izmantojot IKT rīkus un tehnoloģijas, uzsvaru liekot un konkrētiem e-pakalpojumiem un risinājumiem gala saņēmējiem.

– Projektu var pieteikt balvai, ja tas ir izstrādāts, ieviests un aktīvs vismaz 6 mēnešus pieteikuma iesniegšanas brīdī.
– Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas.