Valdes kandidāti

Signe Bāliņa

IT kompetences centra valdes priekšsēdētāja

Signe Bāliņa bijusi LIKTA valdes locekle no 2003. līdz 2008. gadam, kopš 2009. gada aprīļa – LIKTA prezidente. Signe Bāliņa ir IT kompetences centra valdes priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore un LU Inovāciju centra LUMIC vadītāja.  Signes Bāliņas vadībā ir tikusi izstrādāta IKT nozares prioritāšu harta, veidotas tādas iniciatīvas kā Loģiskā atlase, Gudrā Latvija un citas. LIKTA ir veidojusi konstruktīvu dialogu ar partneriem kā publiskajā, tā privātajā sektorā, sniegusi būtisku atbalstu lēmumu pieņēmējiem digitālās transformācijas veicināšanā. Signe Bāliņa ir SIA Datorzinību centrs virzīta LIKTA valdes kandidāte. 

Edmunds Beļskis

IKT nozares eksperts

Savas profesionālās karjeras laikā Edmunds Beļskis ir strādājis ar elektronisko sakaru jomu saistītās valsts kapitālsabiedrībās un valsts iestādēs, kā arī ieguvis darba pieredzi valsts kapitālsabiedrību valdēs un padomēs. Iepriekš bijis AS “Latvijas valsts meži” Padomes priekšsēdētājs, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos un VAS “Latvijas Gaisa satiksme” padomes loceklis. Bijis Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors, kā arī AS “VRC Zasulauks” padomes loceklis un padomes priekšsēdētājs, SIA “LGS Mācību centrs” valdes loceklis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības konkurētspējas departamenta direktors un Latvijas nacionālā akreditācijas biroja direktors.
Edmunds Beļskis ir A/S RIX Technologies virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Ainārs Bemberis

SAP Latvia direktors

Ainārs Bemberis ir eksperts informācijas tehnoloģiju nozarē kopš 2003. gada. Praktisko pieredzi ieguvis, strādājot pārdošanas un biznesa vadībā tādos uzņēmumos kā Mebius IT, Microsoft Latvia, Columbus IT Partner Latvia. Kopš 2012.gada ir SAP Latvia direktors. Vadot SAP Latvia, daudzkārtīgi palielinājis kā partneru, tā klientu skaitu Latvijā. SAP Latvia šajā laikā ir palīdzējis daudziem uzņēmumiem un valsts iestādēm ieviest IT risinājumus, kas ir veicinājuši biznesa izaugsmi, produktivitāti un pārskatāmību. Regulāri uzstājas konferencēs un forumos Latvijā un ārzemēs par IKT tēmām, veicinot uzņēmēju digitālās prasmes attīstīšanu. KIC (Komercizglītības centrs) treneris. BICG (Baltic Institute of Corporate Governance) individuālais biedrs. Ainārs Bemberis ir SAP Latvia virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Juris Binde

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” valdes priekšsēdētājs

Juris Binde ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Informācijas un komunikāciju asociācijas (LIKTA) viceprezidents.
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes (KITSA) un Latvijas Produktivitātes padomes LV PEAK loceklis.Latvijas Universitātes padomnieku konventa priekšsēdētājs un Rīgas Tehniskās universitātes padomnieku konventa loceklis.
Juris Binde ir LMT virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Jānis Bokta

SIA “EXECUTO” dibinātājs un valdes loceklis

Augsta līmeņa vadītājs ar ilgāk kā 15 gadu pieredzi IKT jomā. Sniedzis būtisku ieguldījumu eParaksta un e-Identitātes pakalpojumu attīstībā, kiberaizsardzības pakalpojumu izveidē, atvērta un pieejama optiskā tīkla izveide ESP operatoriem nacionālā un reģionālā līmenī.
Šobrīd kā augstā līmeņa vadītājs un līdzīpašnieks darbojas IKT, enerģētikas un nekustamo īpašumu jomā, kur līdzdarbojas dažādu projektu attīstībā to dažādās stadijās ar kopējo projektu vērtību vairāk kā 500 mlj. EUR apmērā.
Jānis Bokta ir APPLY virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Jānis Dambergs

SIA Elva Baltic valdes priekšsēdētājs

Guvis plašu pieredzi IT sfērā un no 2004.gada ir Elva Baltic valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks. Darbības joma: resursu pārvaldības sistēmu ieviešana; mākonpakalpojumi; IT infrastruktūra. No 2016.gada Elva DMS SIA valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks. Darbības joma: specializētas auto industrijai orientētas resursu pārvaldības sistēmas ,,Elva DMS,, izstrāde un ieviešana starptautiskajā tirgū. Tāpat arī no 2016. gada ir Garage Hive Limited (Apvienotā karaliste) līdzīpašnieks. Darbības joma: specializētas auto industrijai orientētas resursu pārvaldības sistēmas ,,Garage Hive,, izstrāde un ieviešana starptautiskajā tirgū. Jānis Dambergs ir Elva Baltic virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Uldis Dzenis

Uldis Dzenis

SIA TILDE valdes loceklis

Uldis Dzenis ir TILDE valdes loceklis kopš 1991. gada, iepriekš darbojies arī kā programmētājs laikrakstā Atmoda un ir bijis IT nodaļas vadītājs laikrakstā Diena.  Paralēli darbam Tildē ir piedalījies vairāku IT nozares uzņēmumu izveidē – DPA, TVG, RIX Technologies, Nexum IT, IT Kompetences centrs, Jumis Pro. Tāpat arī ir pieredze biedrību darbā, Uldis Dzenis ir piedalījies biedrību LIKTA, Datorprogrammu autortiesību apvienība (BSA), Latvijas IT Klasteris dibināšanā un ilgstoši bijis valdes loceklis. Uldis Dzenis ir TILDE virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Mārtiņš Gataviņš

Mārtiņš Gataviņš

SIA Santa Monica Networks valdes loceklis un direktors

Mārtiņš Gataviņš ir datu un balss tīklu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un drošības risinājumu uzņēmuma Santa Monica Networks valdes loceklis un direktors. Mārtiņš savu karjeru uzsāka 1989. gadā Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā un bija viens no interneta pionieriem Latvijā. No 1994. gada Mārtiņš Gataviņš strādāja Banku komunikāciju centrā, kas nodrošināja lielākajām Latvijas komercbankām SWIFT tīkla pieslēgumu. No 2002. līdz 2008. gadam Mārtiņš atbildēja par Hansabankas, vēlāk Swedbank, IT infrastruktūras uzturēšanu, vadot komandas trīs Baltijas valstīs un izveidojot vienotu Baltijas IT sistēmu uzturēšanas organizāciju. Pēc 2008. gada Mārtiņš turpināja savu karjeru Telia Latvija izpilddirektora vietnieka amatā, atbildot par jaunu biznesa virzienu attīstību. Kopš 2015. gada Mārtiņš Gataviņš strādā uzņēmumā Santa Monica Networks. Viņš ir LIKTA valdes loceklis kopš 2015. gada un LIKTA valdē atbild par IT projektu pārvaldības un labās prakses, e-rēķinu un digitālās ekonomikas un digitālās drošības jautājumiem. Mārtiņš Gataviņš ir Santa Monica Networks virzīts LIKTA valdes kandidāts

Mara_Jakobsone

Māra Jākobsone

SIA DMG valdes locekle

Dr. Māra Jākobsone ir viena no LIKTA dibinātājiem, LIKTA valdē atbild par digitālo prasmju, informācijas sabiedrības un izglītības jautājumiem, kā arī starptautisko sadarbību. Māra pārstāv LIKTA Eiropas asociācijās ALL Digital un CEPIS. Mārai ir plaša pieredze un zināšanas Eiropas digitālo politiku un iniciatīvu jomā. Māra Jākobsone koordinē Latvijas Digitālo prasmju partnerību Latvijā, kā arī ES nacionālo Digitālo prasmju koalīciju sadarbību ES Digitālo Prasmju un darbu koalīcijas ietvaros.
Kā eksperte viņa darbojas EK Digitālo Kompetenču ietvaru ekspertu grupā, EK Digitālo sertifikātu darba grupā, kā arī Eiropas Digitālo Prasmju platformā. Kopējā darba pieredze IKT un Izglītības nozarē vairāk kā 25 gadi, iepriekš strādājusi kā lektore Latvijas valsts Universitātes Vadības un Ekonomikas fakultātē, kā arī bijusi žurnālu “ ePasaule “ un “Baltic IT&T  Review”  galvenā redaktore un izdevēja. Māra Jākobsone beigusi Latvijas Universitātes ekonomiskās kibernētikas specialitāti, ir doktora grāds ekonomikā un statistikā. Darba un zinātniskā pieredze stažējoties Tventes  Universitātē   (Nīderlande) un Linčepingas Universitāte (Zviedrija). Māra Jākobsone ir SIA DMG virzīta LIKTA valdes kandidāte.

 

Gints Poris

SIA Datlex juridiskā nodrošinājuma grupas vadītājs

Ar maģistra grādu tiesībās un finansēs, bakalaura grādiem datorzinātnē un uzņēmējdarbības vadībā un praktisku pieredzi IT nozarē kopš 2001.gada. Vada Datlex uzņēmumu grupas, kuru veido IT izstrādes un infrastruktūras uzņēmumi, juridiskā nodrošinājuma grupu un veic finanšu plānošanu un kontroli grupas uzņēmumiem.

Ir praktiska pieredze IT risinājumu pārdošanā un ilggadēja pieredze LTRK un LIKTA publisko iepirkumu darba grupās, pašlaik specializējas publisko iepirkumu un IT mijiedarbības jautājumos. Aktīvi piedalās iniciatīvās saistībā ar normatīvo regulējumu pilnveidi, lai sekmētu nozares konkurētspēju un atvērtu konkurenci, kā arī nodrošinātu pasūtītājiem ērtu veidu nozares IT pakalpojumu iegādei. Gints Poris ir SIA Datakom virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Uldis Tatarčuks

SIA Tet galvenais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs

Uldis Tatarčuks ir SIA Tet galvenais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs, kā arī LIKTA valdes loceklis kopš 2021.gada un LDDK viceprezidents kopš 2022.gada. No 2011. gada Uldis Tatarčuks ir bijis Tet valdes loceklis un Galvenais tehnoloģiju direktors, kopš 2014. gada ir European Telecommunications IT Society (ETIS) padomes loceklis. Iepriekš bijis arī Tet Grupas uzņēmuma Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis un komercdirektors.
Tet ir viens no IKT nozares tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu inovāciju līderiem Latvijā, īpašu vērību veltot  pastāvīgai droša un stabila interneta tīkla paplašināšanai, kiberdrošības risinājumiem, kā arī inovatīvām viedās pilsētvides tehnoloģijām, vienlaikus turpinot audzēt datu centru un mākoņpakalpojumu eksporta apjomus.
Tet ir bijis un arī turpmāk būs aktīvs LIKTA biedrs – iesaistoties un sniedzot pastāvīgu atbalstu LIKTA un IKT nozares mērķu sasniegšanā.
Uldis Tatarčuks ir Tet virzīts LIKTA valdes kandidāts.

LIKTA sekcijas IT Klastera deleģēts LIKTA valdes loceklis

Jānis Čupriks

Latvijas IT Klastera valdes priekšsēdētājs un SIA Datakom valdes loceklis


Jānis Čupriks IT cilvēks ar maģistra grādu finansēs. Ikdienā vada kompāniju Datakom, kurā attīsta viedākās kases sistēmas TikiTaka, nodrošina IT kā ārpakalpojumu un ir eksperti infrastruktūru veidošanā, savienošanā un uzturēšanā hibrīdo mākoņu pasaulē. LIKTA valdē no 2022. gada kā Latvijas IT Klastera deleģētais valdes loceklis. Latvijas IT Klastera valdē kopš 2015. gada. Iestājas par vietējo IT uzņēmumu eksportspēju, kā arī tic dažādu nozaru sadarbībai, lai radītu jaunus IT risinājumus. Vēlas attīstīt Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju, padarot Latviju vēl pamanāmāku pasaules digitālajā kartē. Palīdz uzņēmējiem ar Eiropas Digitālo Inovāciju Centra statusu atrast jaudīgākos viedos rīkus un neapmaldīties digitālo risinājumu un zināšanu iespējās.

LIKTA asociēto biedru sekcijas deleģēts LIKTA valdes loceklis 

Elīna Rītiņa

LIKTA Asociēto biedru Sekcijas Valdes priekšēdētāja

Elīna Rītiņa pārstāv LIKTA Asociēto biedru Sekcijas valdi. Esošā darba vieta ir SIA Tet, Korporatīvo attiecību direktors, vienlaikus, pārstāvot uzņēmumu ievēlēta arī kā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Viceprezidents. Līdz šim padziļināti iesaistījusies ekonomikas, uzņēmējdarbības vides, nodokļu politikas un administrēšanas jautājumu virzībā, ar mērķi Latvijā radīt konkurētspējīgu vidi tautsaimniecības izaugsmei.