Valdes kandidāti

Signe Bāliņa

IT kompetences centra valdes priekšsēdētāja

Signe Bāliņa bijusi LIKTA valdes locekle no 2003. līdz 2008. gadam, kopš 2009. gada aprīļa – LIKTA prezidente. Signe Bāliņa ir IT kompetences centra valdes priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore un LU Inovāciju centra LUMIC vadītāja.  Signes Bāliņas vadībā ir tikusi izstrādāta IKT nozares prioritāšu harta, veidotas tādas iniciatīvas kā Loģiskā atlase, Gudrā Latvija un citas. LIKTA ir veidojusi konstruktīvu dialogu ar partneriem kā publiskajā, tā privātajā sektorā, sniegusi būtisku atbalstu lēmumu pieņēmējiem digitālās transformācijas veicināšanā. Signe Bāliņa ir IT kompetences centra virzīta LIKTA valdes kandidāte. 

Edmunds Beļskis

LVRTC valdes priekšsēdētājs

Savas profesionālās karjeras laikā Edmunds Beļskis ir strādājis ar elektronisko sakaru jomu saistītās valsts kapitālsabiedrībās un valsts iestādēs, kā arī ieguvis darba pieredzi valsts kapitālsabiedrību valdēs un padomēs. Kopš 2019.gada septembra ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs. Iepriekš bijis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos un VAS “Latvijas Gaisa satiksme” (LGS) padomes loceklis. Pirms tam bijis Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors, kā arī AS “VRC Zasulauks” padomes loceklis, SIA “LGS Mācību centrs” valdes loceklis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības konkurētspējas departamenta direktors un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes loceklis. Tāpat strādājis ar kvalitātes vadību saistītos uzņēmumos. Edmunds Beļskis ir LVRTC virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Juris Binde

Juris Binde

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” valdes priekšsēdētājs

Juris Binde ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Informācijas un komunikāciju asociācijas (LIKTA) viceprezidents.
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes (KITSA) līdzpriekšsēdētājs un Latvijas Produktivitātes padomes LV PEAK loceklis. Latvijas Universitātes padomnieku konventa priekšsēdētājs un Rīgas Tehniskās universitātes padomnieku konventa priekšsēdētāja vietnieks. Juris Binde ir LMT
virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Jānis Bokta

SIA “EXECUTO” dibinātājs un valdes loceklis

Augsta līmeņa vadītājs ar ilgāk kā 10 gadu pieredzi IKT jomā. Jāņa Boktas vadībā 100% valstij piederošais uzņēmums LVRTC ne vien būtiski paplašinājis darbības jomas, uzsākot nodrošināt eParaksta un e-Identitātes pakalpojumus, kiberaizsardzības pakalpojumus, izbūvējis maģistrālo datu pārraides tīklu, datu centrus, bet arī uzsācis IKT pakalpojumu eksportu, dubultojis uzņēmuma NETO apgrozījumu, dubultojis apgrozījums uz vienu darbinieku, EBITDA palielināta par 400%.
Šobrīd tiek rezultatīvi pārvaldīti dažādi projekti dažādās lomās, kur kā pēdējais veiksmīgais ir vairāk kā 200mlj. EUR investīciju piesaiste “zaļās” enerģijas projektu izveidē. Jānis Bokta
 ir APPLY virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Jānis Dambergs

SIA Elva Baltic valdes priekšsēdētājs

Guvis plašu pieredzi IT sfērā un no 2004.gada ir Elva Baltic valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks. Darbības joma: resursu pārvaldības sistēmu ieviešana; mākonpakalpojumi; IT infrastruktūra. No 2016.gada Elva DMS SIA valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks. Darbības joma: specializētas auto industrijai orientētas resursu pārvaldības sistēmas ,,Elva DMS,, izstrāde un ieviešana starptautiskajā tirgū. Tāpat arī no 2016. gada ir Garage Hive Limited (Apvienotā karaliste) līdzīpašnieks. Darbības joma: specializētas auto industrijai orientētas resursu pārvaldības sistēmas ,,Garage Hive,, izstrāde un ieviešana starptautiskajā tirgū. Jānis Dambergs ir Elva Baltic virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Uldis Dzenis

Uldis Dzenis

SIA TILDE valdes loceklis

Uldis Dzenis ir TILDE valdes loceklis kopš 1991. gada, iepriekš darbojies arī kā programmētājs laikrakstā Atmoda un ir bijis IT nodaļas vadītājs laikrakstā Diena.  Paralēli darbam Tildē ir piedalījies vairāku IT nozares uzņēmumu izveidē – DPA, TVG, RIX Technologies, Nexum IT, IT Kompetences centrs, Jumis Pro. Tāpat arī ir pieredze biedrību darbā, Uldis Dzenis ir piedalījies biedrību LIKTA, Datorprogrammu autortiesību apvienība (BSA), Latvijas IT Klasteris dibināšanā un ilgstoši bijis valdes loceklis. Uldis Dzenis ir TILDE virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Mārtiņš Gataviņš

Mārtiņš Gataviņš

SIA Santa Monica Networks valdes loceklis un direktors

Mārtiņš Gataviņš ir datu un balss tīklu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un drošības risinājumu uzņēmuma Santa Monica Networks valdes loceklis un direktors. Mārtiņš savu karjeru uzsāka 1989. gadā Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā un bija viens no interneta pionieriem Latvijā. No 1994. gada Mārtiņš Gataviņš strādāja Banku komunikāciju centrā, kas nodrošināja lielākajām Latvijas komercbankām SWIFT tīkla pieslēgumu. No 2002. līdz 2008. gadam Mārtiņš atbildēja par Hansabankas, vēlāk Swedbank, IT infrastruktūras uzturēšanu, vadot komandas trīs Baltijas valstīs un izveidojot vienotu Baltijas IT sistēmu uzturēšanas organizāciju. Pēc 2008. gada Mārtiņš turpināja savu karjeru Telia Latvija izpilddirektora vietnieka amatā, atbildot par jaunu biznesa virzienu attīstību. Kopš 2015. gada Mārtiņš Gataviņš strādā uzņēmumā Santa Monica Networks. Viņš ir LIKTA valdes loceklis kopš 2015. gada un LIKTA valdē atbild par IT projektu pārvaldības un labās prakses, e-rēķinu un digitālās ekonomikas un digitālās drošības jautājumiem. Mārtiņš Gataviņš ir Santa Monica Networks virzīts LIKTA valdes kandidāts

Mara_Jakobsone

Māra Jākobsone

SIA DMG valdes locekle

Māra Jākobsone ir beigusi Latvijas Universitātes Vadības un ekonomikas fakultāti, vēlāk ieguvusi LU doktora grādu ekonomikā un statistikā, kā arī specializējusies Tventes (Nīderlande) un Linčepingas (Zviedrija) Universitātēs datu analīzē, modelēšanā  un prognozēšanā. IT nozarē darbojas kopš 1993. gada, kad izveidoja un kā galvenā redaktore vadīja pirmos datoru žurnālus Latvijā: DatorPasaule, vēlāk E-Pasaule. Ir darbojusies LIKTA kopš organizācijas izveides. Šobrīd vislielākā uzmanība tiek pievērsta LIKTA aktivitātēm, kas saistītas ar digitālo kompetenču popularizēšanu un attīstību dažādām mērķa auditorijām, kā arī digitālās transformācijas jautājumiem. Pārstāv LIKTA vairākās ar digitālām kompetencēm, izglītību un informācijas sabiedrību saistītās darba grupās Latvijā. LIKTA vārdā aktīvi darbojās Eiropas asociācijās: CEPIS (Eiropas Informācijas profesionāļu asociācija) un All Digital, kā arī kā Latvijas digitālo prasmju eksperts Eiropas Komisijas darba grupās.
Ir pieredze un prasmes veidot LIKTA mērķu īstenošanai nepieciešamas veiksmīgas un ilgtspējīgas sadarbības – gan Eiropas mērogā ar Eiropas Komisiju, citām asociācijām un organizācijām, gan Latvijā – sadarbojoties gan ar Ministrijām, un pašvaldībām, gan citām NVO. Vairāk nekā 10 gadus koordinē Digitālo Nedēļu un E-prasmju partnerību Latvijā. Māra Jākobsone ir SIA DMG virzīta LIKTA valdes kandidāte. 

Agris Ņikitenko

Rīgas Tehniskās universitātes dekāns

Agra Ņikitenko profesionālā karjera kā sistēmu administratoram sākās SIA Balta, pēc tam turpinājās kā sistēmanalītiķim un projektu vadītājam SIA ZZ Dats. Kopš 2007. gada ir pilna laika darbinieks Rīgas Tehniskajā universitātē, kur šobrīd ir DITF dekāns un profesors.
Zinātniskās intereses, galvenokārt, koncentrējas mākslīgā intelekta un robotikas jomās, kurās ir publicējis vairāk kā 30 zinātniskus rakstus un 2 mācību grāmatas, aktīvi piedalās pētnieciskajos projektos, kā arī pilda pasūtījuma darbus zinātniskās ekspertīzes jomās. Ir SquadRobotics Ltd un SIA RobotNest uzņēmumu līdzdibinātājs, kuros ar savu darbību arvien veicina to attīstību. Agris Ņikitenko ir RTU virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Gints Poris

SIA Datakom jurists

Nozarē strādā kopš 2003.gada, iegūtā pieredze un izglītība IT, finanšu un juridiskajos jautājumos ir palīdzējusi veidot un paust LTRK un LIKTA viedokli gan publisko iepirkumu jautājumos, gan citos IT politikas jomas aspektos. Gints Poris ir Datakom virzīts LIKTA valdes kandidāts.

Uldis Tatarčuks

SIA Tet galvenais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs

Uldis Tatarčuks ir SIA Tet Galvenais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs kopš 2021.gada. No 2011. gada Uldis Tatarčuks ir bijis Tet valdes loceklis un Galvenais tehnoloģiju direktors, kopš 2014. gada ir European Telecommunications IT Society (ETIS) padomes loceklis. Iepriekš bijis arī Tet Grupas uzņēmuma Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis un komercdirektors.
Tet ir viens no IKT nozares tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu inovāciju līderiem Latvijā, vienlaikus ar izaugsmi darbojas eksportā – nodrošinot datu centru pakalpojumus Ukrainā un optisko tīklu būvniecību Vācijā. Tet ir bijis un arī turpmāk būs aktīvs LIKTA biedrs – uzņēmuma ekspertiem allaž iesaistoties un sniedzot pastāvīgu atbalstu LIKTA un IKT nozares mērķu sasniegšanā, gan arī organizācijas sekmīgas darbības nodrošināšanā. Uldis Tatarčuks ir Tet virzīts LIKTA valdes kandidāts.

LIKTA sekcijas IT Klastera deleģēts LIKTA valdes loceklis

Gatis Ošs

Latvijas IT Klastera valdes priekšsēdētājs un tehnoloģiju uzņēmuma SQUALIO valdes loceklis

Jau vairāk kā 2 gadus Gatis Ošs ir uzņēmies Latvijas IT Klastera vadību, kuru laikā organizācija ir piedzīvojusi pozitīvas izmaiņas, kļūstot ar Digitālās inovācijas centru, gūstot starptautisku atpazīstamību un veiksmīgi turpinot eksporta atbalsta funkcijas IT nozares uzņēmumiem. Sadarbībā ar LIKTA Klasteris realizē Apmācības programmu nozares uzņēmumiem, kā arī veido plašāku partnerību Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidei jau 2022.gadā. Domājot pat LIKTA un IT Klastera turpmāko sadarbību Gatiš Ošs redz lielu potenciālu, īpaši starpnozaru sadarbības iniciatīvās, eksportspējas veicināšanā un digitāli izglītotas sabiedrības un ekonomikas veidošanā.

LIKTA asociēto biedru sekcijas deleģēts LIKTA valdes loceklis 

Elīna Rītiņa

LIKTA Asociēto biedru Sekcijas Valdes priekšēdētāja

Elīna Rītiņa pārstāv LIKTA Asociēto biedru Sekcijas valdi. Esošā darba vieta ir SIA Tet, Korporatīvo attiecību direktors, vienlaikus, pārstāvot uzņēmumu ievēlēta arī kā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Viceprezidents. Līdz šim padziļināti iesaistījusies ekonomikas, uzņēmējdarbības vides, nodokļu politikas un administrēšanas jautājumu virzībā, ar mērķi Latvijā radīt konkurētspējīgu vidi tautsaimniecības izaugsmei.