LIKTA

Ārlietu ministrija ir izstrādājusi informatīvu materiālu (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā.

Izstrādātas: 2019. gadā

Lai uzlabotu un atvieglotu iepirkumus IT jomā, nozares asociācijas LIKTA un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir izstrādājušas IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (SIP) vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā.

Izstrādātas: 2018. gadā 

LIKTA kā vadošā nozares uzņēmumus pārstāvošā nevalstiskā organizācija ierosina IT jomas publisko iepirkumu līgumos iekļaut vismaz šādus būtiskākos noteikumus un ņemt vērā zemāk izklāstītos apsvērumus. Uzskatām, ka šo rekomendāciju piemērošana uzlabos sadarbību starp Pasūtītājiem un Izpildītājiem, kā arī palielinās konkurenci IT uzņēmumu vidū.

Izstrādātas: 2018. gadā 

Mērķis ir sniegt rekomendācijas digitālo mācību līdzekļu un resursu izstrādei un vērtēšanai, veicinot vienotu izpratni par digitālao mācību līdzekļu nozīmi mācību procesā, paaugstināt to kvalitāti, lietojamību un pieprasījumu pēc tiem. Vadlīnijās ir apkopotas būtiskākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares atziņas par digitālo mācību līdzekļu mērķiem, to iespējamo pielietojumu un izmantojamajām tehnoloģijām, kā arī sniegts viedoklis par digitālo mācību līdzekļu vērtēšanas kritērijiem.

Izstrādāts: 2016. gadā