Uzsāktas IKT nozares profesionāļu apmācības

LIKTA partnerībā ar Latvijas IT Klasteri šī gada septembrī ir uzsākusi pirmās profesionāļu apmācības Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.

Septembrī veiksmīgi ir novadīti seši apmācību kursi un savas zināšanas gan klātienes, gan tiešsaistes kursos papildinājuši pirmie 11 IKT jomas profesionāļi no četriem nozares uzņēmumiem.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.  

Vairāk informācijas par projektu šeit.