MASOC_DIGINNO_Gudrā Latvija

uzņēmumu digitālā pārveide

24. februārī projekta “DIGINNO“ un kampaņas “Gudrā Latvija“ ietvaros LIKTA tikās ar MASOC – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu nozares uzņēmumu digitalizācijas līmeni un biznesa vajadzības digitālo tehnoloģiju ieviešanā.

MASOC – Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, dibināta 1994. gadā kā nozares informatīvi-konsultatīvais centrs, lai veicinātu nozares attīstību, sekmētu savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu profesionālo izaugsmi. Pašlaik asociācija apvieno vairāk nekā 160 vadošos mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības, kā arī saistīto nozaru uzņēmumus.

Tikšanās laikā puses atzinīgi novērtēja iesākto sadarbību un pārrunāja turpmāko MASOC iesaisti, aicinot tās biedrus vietnē www.gudralatvija.lv novērtēt sava uzņēmuma digitālo briedumu un salīdzināt to ar konkurentiem nozarē. Pēc mašīnbūves un metālapstrādes nozares rezultātu apkopošanas DIGINNO projekta ietvaros tiks organizēti Gudrās Latvijas praktiskie  semināri “speed-dating” stilā, lai iepazīstinātu uzņēmumus ar tiem nepieciešamākajiem digitālo tehnoloģiju risinājumiem.

LIKTA arī aicināja MASOC  uzņēmumus, kas ir digitālo tehnoloģiju līderi, pieteikt veiksmīgākos digitālās transformācijas projektus, ieviešot IKT risinājumus preču vai pakalpojumu ražošanai, piedāvāšanai klientiem un/vai uzņēmuma organizatorisko darbību, procesu un kompetenču pārveidei, ikgadējai platīna peles balvai kategorijā “Uzņēmumu digitālā transformācija“.

Par projektu

Projekta “DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls” mērķis ir veicināt uzņēmumu digitālo transformāciju un Vienotā Digitālā tirgus ieviešanu  Baltijas jūras reģionā. Projektu Latvijā īsteno LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), VARAM (Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības Ministrija) sadarbībā ar Ekonomikas Ministriju. Projekta galvenais uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. Īpaša uzmanība projektā tiks veltīta IKT tehnoloģijām biznesā, lai sekmētu inovatīvus un sadarbspējīgus publiskos e-pakalpojumus un veidotu diskusiju par digitālā vienotā tirgus politiku Baltijas Jūras reģionā. Projekta partnervalstis: Dānija; Igaunija; Somija; Vācija; Latvija; Lietuva; Norvēģija; Polija un Zviedrija. Īstenošanas periods: 2017. gada 1. oktobris – 2020. gada 30. septembris.