Uzņēmuma digitālā transformācija

Kategorijā “Uzņēmuma digitālā transformācija” var pieteikties projekti, kuri veiksmīgi veikuši digitālo transformāciju, ieviešot IKT risinājumus preču vai pakalpojumu ražošanai, piedāvāšanai klientiem un/vai uzņēmuma organizatorisko darbību, procesu un kompetenču pārveidei. 

– Projektu var pieteikt balvai, ja tas ir izstrādāts, ieviests un aktīvs vismaz 6 mēnešus pieteikuma iesniegšanas brīdī.
– Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas. 

PARTNERI