Uzņēmējus aicina iesaistīties aprites ekonomikā

Šī gada novembrī notiks semināri par APRITES EKONOMIKAS principu ieviešanu uzņēmējdarbībā un ikdienā. Tos ir svarīgi nenokavēt, jo jau 2022. gadā uzņēmējiem būs pieejams finansējums aprites ekonomikas ieviešanai. Seminārus rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Visos trīs semināros būtiska daļa tiks veltīta uzņēmēju pieredzei un biznesa attīstībai. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus gan aprites ekonomikas ekspertiem, gan VARAM pārstāvjiem.

Zaļā domāšana nav tikai sauklis – semināru dalībnieki gūs atziņas labu biznesa ideju radīšanai un praktiskus apliecinājumus, kā efektīva resursu izmantošana un aprites ekonomikas principu ieviešana uzņēmējdarbībā palīdz nopelnīt vairāk un padarīt pievilcīgāku uzņēmuma tēlu.

2021.-2027. gada Eiropas Savienības investīciju plānošanas perioda ietvaros aprites ekonomikas principu ieviešanai būs pieejams finansiālais atbalsts. Semināru gaitā gūtās atziņas var radīt labu augsni attīstībai, un palīdzēs ministrijai izstrādāt normatīvos aktus. Dalība VARAM semināros ir iespēja pašiem ietekmēt Eiropas Savienības atbalsta virzienu savam biznesam!

Semināri plānoti 15. oktobrī, 5. novembrī un 26. novembrī. Pieteikties dalībai semināros var, rakstot ilze.putnina@medijutilts.lv. Piedalīties varēs gan attālināti Zoom platformā, gan klātienē Banku augstskolā. Dalība klātienē iespējama tikai ar Covid-19 sertifikātiem. Vietu skaits ierobežots. Vairāk informācijas par semināriem tiks publicēta VARAM mājaslapā un Facebook: https://www.facebook.com/VARAMLATVIJA

Seminārs “Sadarbības biznesa modeļi” 5.novembrī

Seminārā par sadarbības (dalīšanās) ekonomikas biznesa modeļiem pastāstīs Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja, Banku augstskolas lektore un Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas pētniece Inga Uvarova un Banku augstskolas pētnieks Jānis Butkevičs. Tiks aplūkotas tēmas:

Produkts kā pakalpojums biznesa modeļa attīstībā; Sadarbības (dalīšanās) ekonomikas modeļi un to ietvars; Sadarbības (dalīšanās) ekonomikas nākotnes tendences; Praktiskie uzņēmumu piemēri un ieguvumi.

Par aprites ekonomiku pilsētvidē kā papildu pievienoto vērtību un iespēju uzņēmumiem pastāstīs Rīgas enerģētikas aģentūras URBACT projekta URGE koordinatore Ieva Kalniņa.

Seminārā plānoti šādu uzņēmumu iedvesmas stāsti:

EcoBaltia pieredze atkritumu pārstrādē un tālākā izmantošanā;

Fiqsy pieredzes stāsts, attīstot elektroauto koplietošanas biznesu B2B un B2C segmentiem;

LMT – aprites ekonomikas un ilgtspējas vērtību ieviešana ikdienas darbības procesos, komunikācijā ar klientu;

Latvijas Finiera pieredzes stāsts.

Seminārs “Atbildīgā ražošana” 26.novembrī

Noslēguma seminārā par atbildīgu ražošanu un ražotāju paplašinātu atbildību, un sasniedzamajiem mērķiem pastāstīs VARAM valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos p. i., Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.

Ražotāju atbildības princips un sistēmas;

Cik tālu ražotājam jāuzņemas atbildība par savu preci un pārstrādi?

Par otrreizējo izejvielu izmantošanu un atkritumu samazināšanu ražošanas procesā pastāstīs Banku augstskolas pētnieks Jānis Butkevičs, savukārt par ražotāju sociālo atbildību – Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas CSR Latvia dibinātāja un vadītāja Agnese Alksne – Bensone.

Arī noslēguma seminārā sagaidāmi interesanti un vērtīgi uzņēmēju pieredzes stāsti*:

Smiltenes piens – pieredze ražošanas pārpalikumu tālākā izmantošanā un jaunu produktu radīšanā;

Orkla pieredze – ilgtspējīga un videi draudzīga ražošana;

Balticovo vai Nordic Plast pieredzes stāsts;

Rubrig.lv – gumijas izstrādājumu ražošana, izmantojot nolietoto riepu pārstrādāto gumijas materiālu.

Katrā no semināriem būs gan laiks diskusijām, gan iespēja dalīties savā pieredzē vai uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par un ap aprites ekonomiku.

PIESAKIES dalībai semināros, rakstot ilze.putnina@medijutilts.lv.Piedalīties varēs gan attālināti Zoom platformā, gan klātienē Banku augstskolā. Dalība klātienē iespējama tikai ar Covid-19 sertifikātiem. Vietu skaits ierobežots.

Plašāka infromācija par semināriem šeit.