Uzņēmējiem pieejama jauna Rīgas pašvaldības atbalsta programma

Rīgas dome 2021.gadā uzsāks jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem “Atbalsts tehnoloģiju uzstādīšanai viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās”.

Programmas atbalstam aicināti pieteikties inovatīvi, zināšanās un tehnoloģijās balstīti uzņēmumi, kam nepieciešams atbalsts, lai testētu jau izstrādātus tehnoloģiju prototipus pilsētvidē vai iegūtu datus pašvaldības noteiktajās viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās. Iegūtie dati un secinājumi tiktu izmantoti produkta vai pakalpojuma attīstīšanai, jaunu tirgu iekarošanai, pozīciju nostiprināšanai tirgū vai ražošanas vai pārdošanas apjomu palielināšanai.

Programmas mērķi ir:

  • atvieglot administratīvo un finansiālo slogu uzņēmumiem, kas saistīts ar prototipu un datu ieguves tehnoloģiju uzstādīšanu pilsētvidē viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās;

  • veicināt jaunu viedo tehnoloģisko risinājumu testēšanu un attīstību pilsētvidē;

  • sekmēt viedos risinājumos balstītu uzņēmumu attīstību, tostarp, palielināt finansējuma pieejamību inovatīviem un zināšanu ietilpīgiem uzņēmumiem;

  • paplašināt Rīgas domes kapitālsabiedrību pārziņā esošo inženiertehnisko objektu izmantošanas iespējas, nodrošinot to efektīvāku un daudzpusīgāku izmantošanu;

  • veicināt pašvaldības izveidoto viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritoriju izmantošanu.

Maksimālā atbalsta summa, ko varēs saņemt projekta iesniedzējs, ir EUR 10 000 ar atbalsta intensitāti 100% apmērā (atbalstāmajām izmaksām).

Pieteikšanās termiņš: 2021. gada 22. novembris plkst.11.00

Programmas pieteikuma dokumenti, kā arī detalizētākā informācija ir pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: https://www.rdpad.lv/attistiba/atbalsts-viedpilsetu-risinajumiem/ un Rīgas pārvaldības tīmekļvietnē https://www.riga.lv/lv/atbalsts-tehnologiju-uzstadisanai-viedpilsetas-tehnologiju-pilotteritorijas