Uzaicinājums pieteikties programmas “Digitālā Eiropa” ceturtajai kārtai

Publicēts ceturtais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”. Pieteikšanās atvērta no 2023. gada 11. maija līdz 26. septembra plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Eiropas Komisija apstiprinājusi Darba programmu 2023.–2024. gadam digitalizācijas jomā (piešķirti 909,5miljoni EUR) ar mērķi veicināt padziļinātu digitālo prasmju pilnveidi un tehnoloģiju optimālu izmantošanu, koncentrējoties uz jomām, kas saistītas ar klimata un vides aizsardzības tehnoloģijām, datiem, mākslīgo intelektu, mākoņdatošanu un kiberdrošību.

Lai novērstu ievērojamo IKT speciālistu trūkumu nozarē, ir jāpalielina to skolēnu skaits, kuri nākotnē būtu ieinteresēti izvēlēties studijas STEM un IKT jomās. Īpašu uzmanību jāpievērš meiteņu un sieviešu īpatsvara palielināšanai IKT nozarē.

Publicēti divi jauni uzaicinājumi ar mērķi atbalstīt padziļinātu digitālo prasmju pilnveidi:

  • Skolēnu (jo īpaši meiteņu) digitālās prasmes: izstrādāt pilotprojektus, lai palielinātu to studentu skaitu, kuri mācās un veido karjeru digitālajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot meiteņu līdzdalības palielināšanai. Uzaicinājums atbalstīs vadošo tehnisko augstākās izglītības iestāžu un uzņēmumu kopīgas iniciatīvas digitālo studiju veicināšanai.
  • Pusvadītāju tehnoloģiju prasmes: izveidot platformu starp profesionālās izglītības un apmācības (PIA) centriem un Eiropas Pusvadītāju tehnoloģiju prasmju akadēmiju – Eiropas līmeņa sadarbības tīklu, kurā tiku apvienotas augstākās izglītības iestādes un attiecīgās nozares, tostarp jaunuzņēmumi un MVU mikroelektronikas jomā, lai novērstu pusvadītāju tehnoloģiju speciālistu trūkumu.

2023. gada 2. jūnijā notiks informācijas diena par ceturtās kārtas finansējuma iespējām. Aktuālā informācija tiks publicēta Latvijas Digitālo prasmju partnerības platformā.

Uzziniet vairāk par ceturtās kārtas finansējuma iespējām Eiropas Savienības Finansējuma un iepirkumu portālā.

Vairāk informācijas par programmu “Digitālā Eiropa” pieejama ŠEIT.

#HaDEA #DigitalEUProgramme