Turpinās mazo un mikro uzņēmumu apmācības ar ES fondu līdzfinansējumu

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina mazos un mikro uzņēmumus,  kā arī pašnodarbinātās personas iesaistīties apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

No projekta sākuma līdz šī gada septembra beigām kopā apmācību kursus ar ES fondu līdzfinansējumu ir apmeklējuši un savas prasmes paaugstinājuši jau 3997 mazo un mikro komersantu darbinieki un pašnodarbinātas personas. Šogad vispopulārākie mācību kursi bija “Facebook iespējas biznesa veicināšanai”, “Instagram reklāma un kampaņas biznesa veicināšanai”, “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, ​​“IKT risinājumi uzņ​ēmuma finanšu vad​ībai”, “Digitālie 3D projektēšanas rīki”, “Datorizētie  grafiskās projektēšanas rīki”, “Datu uzskaite un apstrāde”, “Sadarbība un procesu pārvaldība ar Office 365”, “E-pasta mārketings – palīgs sarunā ar potenciālo klientu” un citi. Vairāk par mācību kursu saturu un plānoto apmācību kursu kalendāru ir iespējams iepazīties šeit.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.   Vairāk informācijas par projektu https://www.mmu.lv/Lapas/sakums.aspx