Tiešsaistes seminārs “Prasmju nākotne!” EPALE Kopienas konferences ietvaros

12. oktobrī notiks tiešsaistes seminārs “Prasmju nākotne!”, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrijasEPALE Nacionālais atbalsta centrs sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA).

Aizvien aktuālāks kļūst digitālo prasmju jautājums un tā nozīmīgums digitālās pārveides ietekmē.

  • Kādi jaunumi sagaidāmi Digitālo prasmju jomā?
  • Kad varam sagaidīt Eiropas digitālo prasmju sertifikātu?
  • Kādus kiberdrošības prasmju resursus varam izmantot?
  • Kādas digitālo prasmju programmas pieejamas Latvijā un kādas prasmes gaida darba devēji?
  • Kā novērtēt digitālo prasmju līmeni un kur meklēt resursus?

Par šiem un citiem aktuālajiem jautājumiem seminārā pastāstīs eksperti no EPALE kopienasLIKTAIzglītības un zinātnes ministrijasLatvijas Darba devēju konfederācijas un CERT.LV.

Tiešsaistes semināra norise

13.45 – 14.00 Pieslēgšanās

14.00 – 14.05 Ievads, moderators

14.05 – 14.15 “EPALE Kopienas konference un EPALE Latvija misija”, Oksana Soročina, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja.

14.15 – 14.30 “Digitālo prasmju tendences un aktualitātes Eiropā un Latvijā”, Māra Jākobsone, Nacionālās Digitālo prasmju partnerības koordinatore, LIKTA valde.

14.30 – 14.45 “Kiberdrošības prasmju resursi”, Daina Ozoliņa, CERT.LV eksperte.

14.45 – 14.55 Jautājumi

14.55 – 15.10 “Atbalsta programmas digitālo prasmju apguvei Latvijā”, Gunta Arāja, IZM Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā.

15.10 – 15.25 “Darba tirgum nepieciešamās prasmes”, Anita Līce, Latvijas Darba devēju konfederācija.

15.25 – 15.40 “Digitālo prasmju novērtēšanas metodoloģijas un rīki”, Andra Krasavina, LIKTA projektu eksperte.

15.40 Jautājumi, noslēgums

Seminārā tiek aicināti piedalīties izglītojamie, pieaugušo izglītotāji, profesionālās izglītības iestādes, darba devēji un darba ņēmēji, kā arī citi interesenti, kas iesaistīti digitālo prasmju veicināšanā.

Lai pieteiktos semināram, lūdzam aizpildīt REĢISTRĀCIJAS FORMU līdz 6. oktobrim.

Saite uz tiešsaistes semināru tiks izsūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem uz reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

Tiešraide būs vērojama arī LIKTA FB lapāEPALE Latvija FB lapā un Youtube kanālā.

Tiešsaistes seminārs rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Eiropas Komisijas Granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV) un LIKTA īstenotā Eiropas Komisijas pasūtījuma Nr. 2020-LV-IA-0217 “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” ietvaros.

#EiropasKomisija #LIKTA #EPALE #EuropeanYearOfSkills