Tiešsaistes seminārs: “Kiberdrošība un MVU starptautiskā kontekstā”

Ceturtdien, 2021. gada 16. Septembrī pl.14:00-16:30 Kopenhāgenas Olborgas universitāte (AAU) DINNOCAP  un COM-3 projektu ietvaros organizē tiešsaistes semināru “Cyber Security and SME’s in a transnational context”

Semināra laikā: 

– Izpētīs kā MVU var izmantot zināšanas, kas iegūtas pētījumu laikā, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas šajā jomā

– Sniegs projekta partneriem un citām nozares asociācijām zināšanas un iedvesmu, kā palielināt izpratni un mudināt MVU izmantot kiberdrošības (CS) tehnoloģijas

Izaicinājums

Viens no MVU digitalizācijas izaicinājumiem ir veids, kā risināt ar kiberdrošību saistītos jautājumus. Lielākiem uzņēmumiem ir specializēti resursi kiberdrošības risinājumu ieviešanai. Uzņēmumiem ir arī zināšanas par to kā ievērot noteikumus, likumus un kā pareizi rīkoties ar galalietotāju/klientu datiem. Tomēr lielākajai daļai MVU šādu resursu nav, un vairumā gadījumu viņiem trūkst kompetences risināt šos jautājumus. Ir daudz stāstu par situācijām, kur tika uzlauztas uzņēmumu sistēmas un dati, kas rezultējas ar smagām sekām uzņēmumiem. Daudzos gadījumos drošības problēmu un uzņēmumu neoptimālo procesu dēļ, klientu dati tiek apstrādāti nepareizi. Tam var būt nopietna ietekme uz MVU digitalizācijas procesu un to var uzskatīt par šķērsli IKT ieviešanai.

Seminārā tiks prezentēti:

– Piemēri pašreizējiem uz lietotāju orientētiem pētījumiem par uzbrukumu novēršanas un atklāšanas tehnoloģijām.

– Piemēri tam, kā šīs tehnoloģijas izmanto MVU, koncentrējoties uz pieredzi valstīs, kuras ir izstrādājušas attiecīgus pretpasākumus.

– Diskusija par to, kā veicināt MVU izpratni par problēmām un iespējām 

Sīkāka informācija par semināra programmu šeit

Reģistrācija dalībai seminārā šeit