LIKTA

Sustainability Reporting Tool (SusTool)

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir partneris Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 2021.-2027 programmas projektam “#C012 Sustainability Reporting Tool” (#C012 Sus Tool).

Ņemot vērā ES Korporatīvās ilgtspējas pārskatu direktīvu (Corporate Sustainability Reporting Directive), kas būs jāiestrādā nacionālajos tiesību aktos visās ES dalībvalstīs līdz 2025. gadam, uzņēmumiem būs jāsniedz informācija par to, kā tie darbojas un pārvalda sociālās un vides problēmas (tas skar arī daudzus MVU tieši IKT un ar to saistītās jomās).

Projekta konsorciju veido reģiona valstu nozares ministrijas un vadošās IKT asociācijas/organizācijas:

  • Igaunija: Ekonomikas lietu un komunikācijas ministrija (vadošais partneris) un asociācija ITL;
  • Latvija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un LIKTA;
  • Lietuva: Ekonomikas un inovāciju ministrija un asociācija INFOBALT;
  • Somija: Ekonomikas un nodarbinātības ministrija un DIMECC;
  • vairāki asociētie partneri no minētajām valstīm, kā arī Polijas.

Projekta mērķis

Projektā plānots izstrādāt un pilotēt risinājumu – ilgtspējas ziņošanas rīku, kā arī sniegt ieteikumus uzņēmumiem, kā efektīvi saskaņot savu darbību ar nepieciešamajām ilgtspējas prasībām. Plašākā mērogā projekts veicinās zaļo pāreju un palīdzēs veidot videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi.

Projekta īstenošanas ilgums: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējās izmaksas: 3 461 324 EUR