likta jaunumi

SIP vērtēšanas kritēriji

​Lai uzlabotu un atvieglotu iepirkumus IT jomā, nozares asociācijas LIKTA un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir izstrādājušas IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (SIP) vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā.

Viena no lielākajām problēmām iepirkumos tradicionāli ir bijusi tehnisko specifikāciju kvalitāte. Izmantojot ūdenskrituma metodiku, pasūtītājs izstrādā detalizētas tehniskās specifikācijas (bieži detalizētas līdz ievadlauku līmenim), kas satur vairākus riskus: šādās specifikācijās pieļautās kļūdas tiek atklātas novēloti (t.i., tad, kad programmatūra jau nodota testēšanai), šāda tipa līgumi nenodrošina adekvātu reakciju uz izmaiņām, nav iespējama lietotāju vajadzību ātra iestrāde sistēmā.

Lai minimizētu šos riskus, rekomendējamā pieeja ir spējās programmizstrādes pieeja, kura paredz, ka pasūtītājs definē savus biznesa mērķus vai sistēmas atbalstāmos biznesa procesus, vispārējās prasības arhitektūrai, ātrdarbībai, veiktspējai un drošībai, bet konkrētu prasību risināšana notiek, sadarbojoties izstrādātājam un lietotājiem. Rekomendējamās metodikas varētu būt Agile SCRUM, DSDM, ātrā prototipēšana.

Galvenie ieguvumi pasūtītājam ir :

-ātrāks un labāk vadāms izstrādes process;

-ātrāk redzams rezultāts;

-iespēja veikt korektīvas darbības agrā projekta fāzē;

-nodrošinot adekvātu projekta vadību, iespējams arī finanšu efekts (izmaksu samazinājums) ;

-īsāks izstrādes termiņš.


IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā