ses

SES finanšu rezultāti

Pasaules vadošā satelītu operatora SES, kura viena no telestacijām atrodas arī Rīgā, apgrozījums 2019. gada sešos mēnešos ir EUR 961,4 miljoni, kas ir par 5,1% mazāk salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika periodu.

 

SES grupas peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) šī gada janvārī jūnijā ir EUR 584,5 miljoni, kas ir par 8,4% mazāk salīdzinoši ar iepriekšējā perioda pusgada rādītājiem.

 

Uzņēmuma biznesa vienības SES Video apgrozījums pirmajā pusgadā ir EUR 603,8 miljoni, savukārt biznesa vienības SES Networks apgrozījums ir EUR 346,8 miljoni, kas ir 5% palielinājums salīdzinot ar periodu gadu iepriekš.

 

Orbitālo satelītu operatora SES satelītu flotes izplatīto TV kanālu skaits 2019. gada pirmajos sešos mēnešos palielinājies par 4% salīdzinoši ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu un patlaban kopumā ir 8292 TV kanāli.

 

Pieaugošais pieprasījums pēc ultra augstas izšķirtspējas Ultra HD TV un augstas izšķirtspējas HDTV kanāliem Eiropā, Ziemeļamerikā un starptautiskajos tirgos palielinājis SES pārraidīto Ultra HD TV kanālu skaitu par 13% gada laikā, savukārt HDTV par 3% un patlaban SES pasaulē nodrošina 2845 HDTV un 43 Ultra HD TV kanālu pārraidi.

SES ir pasaules vadošais satelītu operators ar vairāk nekā 70 satelītiem divās dažādās orbītās: ģeostacionārajā zemes orbītā (GEO) un vidējā zemes orbītā (MEO). Tas nodrošina dažādus klientus ar video izplatīšanas un datu savienojamības pakalpojumiem globālā mērogā, izmantojot divas biznesa vienības: SES Video un SES Networks. SES Video sasniedz vairāk nekā 351 miljonu TV mājsaimniecību, izmantojot Direct-to-Home (DTH) platformas un kabeļu, zemes un IPTV tīklus visā pasaulē. SES Video portfelī ietilpst MX1, vadošais multivides pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā pilnu novatorisku pakalpojumu klāstu gan lineārai, gan digitālajai izplatīšanai, kā arī ASTRA satelītu sistēma, kurai ir vislielākais DTH televīzijas pieslēgums Eiropā. SES Networks nodrošina globāli pārvaldītus datu pakalpojumus, savienojot cilvēkus dažādās nozarēs, tostarp telekomunikācijās, jūras, aeronavigācijas un enerģētikas jomā, kā arī valdības un publiskā sektora iestādes visā pasaulē. SES Networks portfolio ietver GovSat, 50/50 publiskā un privātā sektora partnerību starp SES un Luksemburgas valdību, un šodien tā ir vienīgā neģeostacionārā sistēma, kas piegādā fiber-like platjoslas pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.ses.com

Vairāk informācijas:
Markus Paijers
Korporatīvo sakaru daļa
Tālr.: +352 710 725 500
Markus.Payer@ses.com