Seminārs “Uzņēmumu digitalizācija, ieviešot e-rēķinus: Latvijas un Igaunijas pieredze”

2021. gada 9. decembrī plkst.15:00 tiešsaistē tiek organizēts seminārs “Uzņēmumu digitalizācija, ieviešot e-rēķinus: Latvijas un Igaunijas pieredze”.

Semināra laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  1. E-rēķinu operatoru pieredze, izmantojot UBL standartu – kas apgrūtina e-rēķinu apmaiņu un kā to varētu risināt valstiskā līmenī (par savu pieredzi pastāstīs Andis Gulbis, e-rēķinu Produktu vadītājs Unifiedpost AS, diskusija ar visiem dalībniekiem);
  2. Par Latvijas uzņēmumu reģistrācijas numuru reģistrēšanu CEF EAS klasifikatorā – statuss (FM/VARAM);
  3. E-rēķinu vadlīnijas – iespējamie papildinājumi (Viesturs Slaidiņš, JumisPro/Visma);
  4. Progress DINNOCAP projekta ietvaros attiecībā uz eČeku un eRēķinu servisa modeli, jaunākā eRēķinu un eČeku izmantošanas statistika Igaunijā (Andris Melnūdris, LIKTA);
  5. Citi jautājumi – par KYC pārrobežu e-pakalpojuma attīstības prespektīvām un progresu DINNOCAP projektā.

Seminārs paredzēts gan privātā, gan valsts sektora pārstavjiem, tostarp e-rēķinu un eČeku digitalizācijas ieinteresētājām pusēm, politikas veidotājiem, NVO un citiem šīs jomas speciālistiem.