KYC LIKTA seminārs

Know Your Customer

Interesenti tiek aicināti uz domapmaiņas semināru, lai apspriestu KYC (Know You Customer) situāciju Latvijā, apzināt esošās vajadzības un iniciatīvas, kā arī pārrunāt iespējamos sadarbības modeļus, t.sk. datu apmaiņā.

Tikšanās notiks š.g. 19. decembrī plkst. 15:00, Peldu ielā 25, 101. auditorijā, Rīgā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).

Šobrīd KYC politika un risinājumi ir kļuvuši par svarīgu instrumentu nelikumīgu darījumu apkarošanai starptautisko finanšu jomā. KYC ļauj uzņēmumiem sevi pasargāt, nodrošinot uzņēmējdarbības likumīgumu un aizsargājot personas, pret kurām citādi varētu tikt izdarīts finanšu noziegums. Gan iesaistoties starptautiskos, gan nacionāla apmēra darījumos.

Esam identificējuši, ka Latvijā šobrīd ir vairākas KYC iniciatīvas (banku sektors, notāri), taču šobrīd tās tiek īstenotas/plānotas neatkarīgi. Turklāt VARAM, sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju šobrīd piedalās arī pārrobežu sadarbības projektā DIGINNO, kura ietvaros tiek plānots izvērtēt arī iespējamos risinājumus un modeļus pārrobežu KYC utility īstenošanā. Aktivitātes ietvaros plānota sadarbība ar partneriem no Lietuvas, Igaunijas un Dānijas.

Lai veicinātu dažādu nozaru sadarbību, kā arī radītu KYC konceptu, kas apvieno dažādas ieinteresētās puses un kas būtu spējīgs sadarboties pāri robežām ar citu valstu KYC utility, seminārā plānojam:

  1. identificēt esošas nozaru vajadzības un plānotās iniciatīvas/ risinājumus, to laika rāmi (klientu attālinātā identificēšana, informācijas apmaiņa B2G un G2B, datu pārbaudes risinājumi, utt.).
  2. apspriest KYC pakalpojumus un iespējamos risinājumus –  esošo situāciju un regulējumu Latvijā (datu apmaiņa starp valsts pārvaldes un privātām institūcijām un pārrobežu sadarbībā, sistēma-sistēma risinājumu attīstība, elektroniskā sūtījuma tiesiskā vide u.c.).
  3. formulēt pozīciju par iespējamiem KYC attīstības scenārijiem Latvijā. Par nozaru sadarbības iespējām un priekšnoteikumiem Latvijā, un potenciālajiem modeļiem pārrobežu sadarbībai – (ko Latvija var piedāvāt, kādi ir pasākumi, kas jāveic, lai izveidotu Latvijas un/vai Baltijas valstu līmeņa KYC risinājumus, piem., DIGINNO projekta konteksts, kādas iespējas bāzēt risinājumu uz jau esošām platormām un kur to izdarīt efektīvāk un ekonomiskāk).

23.11.2018. Latvijā notika KYC jautājumiem veltīta konference, ko organizēja Latvijas Finanšu nozares asociācija. 

Kontaktpersona: 

Karīna Eglīte-Miezīte

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

+371 66016736

Karina.Eglite-Miezite@varam.gov.lv