Seminārs “ES 5G rīkkopa: Labākā ieviešanas prakse”

Šobrīd Latvijā notiek darbs pie normatīvo aktu projektiem, kas saistīti ar IKT infrastruktūras kiberdrošības aspektiem, kas skars gan 5G tīklu izvēršanu, gan arī publisko personu IT sistēmu iepirkumus. Daļēji šie procesi saistīti ar Eiropas komisijas 2020.gada 29.janvārī sniegto paziņojumu Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai “Droša 5G ieviešana ES – ES rīkkopas īstenošana” (turpmāk – 5G rīkkopa).  Līdzīgi procesi notiek visās ES valstīs. ANO Starptautiskā Telekomunikāciju savienība ITU ir atzinusi Somijas modeli par labāko piemēru 5G rīkkopas ieviešanā un aicina citas valstis sekot šim piemēram.

Tāpēc, brīdī, kad arī Latvijā tiek veidots kiberdrošības normatīvais ietvars, esam aicinājuši ar savu pieredzi dalīties somu juristu Petri Rouvinenu, kurš ir veicis detalizētu Somijas likumdošanas izpēti šajā jautājumā.

Semināra lektors Petri Rouvinens ir  Somijas valdībai piederošā tehnoloģiju centra VTT prakses profesors, kā arī Avance Attorneys vecākais padomnieks. Kopā ar Miko Alkio, Avance partneri, viņš ir izstrādājis ziņojumu par ES 5G rīku komplekta ieviešanu Somijā (pieejams šeit: https://www.avance.com/wp-content/uploads/2021/05/AVANCE-Insight-01-2021.pdf). Petri ir 20 gadu pieredze, veidojot uzņēmumu inovāciju politiku, viņa publikācijas atrodamas atzītos mācību un populārzinātniskos izdevumos.

Aicinām pieteikties dalībai Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācijas (LIKTA) rīkotajā tiešsaistes seminārā “ES 5G rīkkopa: Labākā ieviešanas prakse”, kas notiks š.g. 16. novembrī, plkst. 10:00-11:30. Galvenā mērķa auditorija: IKT uzņēmumu un elektronisko sakaru operatoru speciālisti, kiberdrošības eksperti, atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji un politikas veidotāji. Seminārs notiks angļu valodā.

Lai piedalītos seminārā lūdzu aizpildiet reģistrācijas formu šeit līdz 15.novembrim!

Vairāk informācija par ITU: https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx

Vairāk informācijas par lektoru: https://www.avance.com/meet-our-team/petri-rouvinen/