women4it-likta-nva

Sākušās projekta Women4IT pilota aktivitātes Latvijā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) projekta Women4IT ietvaros 18. augustā aicināja potenciālās dalībnieces uz pirmo informatīvo semināru, kurā jaunās sievietes tika iepazīstinātas gan ar projektu kopumā, gan ar mācību kursu programmām un nodarbinātības iespējām digitālājos darbos. Piedāvātie kursi ir daļa no starptautiska projekta Women4IT aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunu sieviešu, kuras nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos.

Sākot no šī gada jūlija LIKTA sadarbībā ar NVA aicināja sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem platformā https://digitaljobs.women4it.eu/lv novērtēt savas digitālās prasmes un atbilstību dažādiem digitālo darbu profiliem un piekteikties dalībai kursos kādā no sešām digitālo darbu jomām – klientu apkalpošanas speciālists, datu analītiķis, datu aizsardzības speciālists, informāciju sistēmu testētājs un digitālo mediju praktiķis.

Kopumā platformā reģistrējušās un savas prasmes pārbaudījušas  jau vairāk kā 200 jaunas sievietes. Saņemti 102 pieteikumi sešiem darba profilu mācību kursiem, un kā vispopulārākos darba profilus dalībnieces izvēlējušās informāciju sistēmu testētāja profesiju – 30 pieteikumi un digitālo mediju praktiķa profesiju – 24 pieteikumi.

Augusta beigās dalībnieces tiks aicinātas jau uz pirmo klātienes tikšanos, lai labāk iepazītu mācību programmas saturu un pārrunātu savas digitālās karjeras attīstības ceļu.

Pirmās mācību grupas tiks uzsāktas jau septembra sākumā un rudenī plānots izsludināt pieteikšanos arī mācību otrajai kārtai. 

Projekts “Women4IT” (Nr. 2017-1-094) Latvijā tiek īstenots starptautiskās partnerības ietvaros un tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

norway-grants
women4it-logo
NVA-logo