sadarbība ar nozaru asociācijām

Janvāra sākumā projekta “DIGINNO“ un kampaņas “Gudrā Latvija“ ietvaros LIKTA tikās ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju (LEEA) un Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociāciju (LEVA), lai pārrunātu nozares uzņēmumu digitalizācijas līmeni un biznesa vajadzības digitālo tehnoloģiju ieviešanā.

 

Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociācijas (LEVA) mērķis ir uzlabot elektromateriālu vairumtirdzniecības nozares biznesa vidi Latvijā un veicināt godīgas konkurences veidošanos starp nozarē strādājošajiem komersantiem. Asociācija apvieno vidēja un liela izmēra uzņēmumus, tai skaitā elektromateriālu izplatītājus un elektromateriālu ražotāju pārstāvjus Latvijā, kā arī elektromateriālu ražotājus no Eiropas Savienības (ES) valstīm.

 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA) ir nozares uzņēmumu asociācija, kas darbojas ar mērķi  mērķis apvienot  elektroenerģētikas nozarē darbojošos speciālistus, organizācijas un uzņēmumus, lai attīstītu un pilnveidotu nozares attīstību valstī. Asociācijā šobrīd ietilpst 55 juridiski biedri, 18 fizisko biedrību kopas, kuras nodarbojas ar dažādu elektroiekārtu un aparatūras ražošanu, vienotas un uz starptautiskajiem standartiem koordinētas elektroenerģētikas terminu sistēmas izveide un ieviešana praksē, energosistēmu projektēšanu un apgādes drošuma problēmām, nozares tehnisko normatīvu izstrādāšana un uzturēšana, kā arī konsultāciju un citu pakalpojumu sniegšanu. 

 

Tikšanās laikā puses pārrunāja asociāciju iesaisti, aicinot savus biedrus sākt ar pirmo soli – vietnē: www.gudralatvija.lv novērtēt sava uzņēmuma digitālo briedumu un salīdzināt to ar konkurentiem nozarē. Pēc nozares rezultātu apkopošanas DIGINNO projekta ietvaros organizēs Gudrās Latvijas tīklošanās seminārus “speed-dating” stilā, kur iepazīstinās nozares uzņēmumus ar tiem nepieciešamākajiem digitālo tehnoloģiju risinājumiem.

 

LIKTA arī aicināja nozares uzņēmumus, kas ir digitālo tehnoloģiju līderi, pieteikt veiksmīgākos digitālās transformācijas projektus, ieviešot IKT risinājumus preču vai pakalpojumu ražošanai, piedāvāšanai klientiem un/vai uzņēmuma organizatorisko darbību, procesu un kompetenču pārveidei, ikgadējai platīna peles balvai kategorijā “Uzņēmumu digitālā transformācija“.

Par projektu

Projekta “DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls” mērķis ir veicināt uzņēmumu digitālo transformāciju un Vienotā Digitālā tirgus ieviešanu  Baltijas jūras reģionā. Projektu Latvijā īsteno LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), VARAM (Vides  Aizsardzības un Reģionālās  attīstības Ministrija) sadarbībā ar Ekonomikas Ministriju. Projekta galvenais uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. Īpaša uzmanība projektā tiks veltīta IKT tehnoloģijām biznesā, lai sekmētu inovatīvus un sadarbspējīgus publiskos e-pakalpojumus un veidotu diskusiju par digitālā vienotā tirgus politiku Baltijas Jūras reģionā. Projekta partnervalstis: Dānija; Igaunija; Somija; Vācija; Latvija; Lietuva; Norvēģija; Polija un Zviedrija. Īstenošanas periods: 2017. gada 1. oktobris – 2020. gada 30. septembris.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.