Reģistrācija uz tikšanos ar Rīgas digitālo aģentūru