LIKTA

Aktuālie projekti

Crowddreaming

Projekta mērķis ir Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū.

Projekta ilgums: 24 mēneši, 2019. gada 15. janvāris – 2020. gada 15. decembris

Projekts “Crowddreaming” (Nr. 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus +” programmas ietvaros.

DIGINNO - Digital Innovation Network

Projekta mērķis ir veicināt digitālo ekonomiku un ātrāku digitālā vienotā tirgus izveidi Baltijas Jūras reģionā. Projekta uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā.

Projekta ilgums: 2017.gada 1.oktobris – 2020.gada 30.septembris

WOMEN4IT​

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas  fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Projekta ilgums: 36 mēneši, 2018.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts

Digital Competence Development System

Digital Competence Development System – Projekta mērķis ir izveidot integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu – DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs.

Projekta ilgums: 24 mēneši, 2018. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Realizētie projekti

it svet

Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs.

 

his4he

Mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmas apmācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu apmācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.

YouthWork HD

Mērķis ir izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.

Internet of Business

Internet of Business – mērķis ir droša un standartizēta sadarbības tīkla/platformas izveide balstoties uz RTE (Real time economy) koncepciju, nodrošinot visu biznesa transakciju automātisku ģenerēšanu un izpildi digitālā formā reālā laikā.

IKT apmācību projekts

Projekta mērķis ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.