portāls GeoDataHub

23. maijā prezentācijas pasākumā organizāciju un uzņēmumu pārstāvji iepazīstināti ar nupat ieviesto un publiski pieejamo pašapkalpošanās ģeotelpisko pakalpojumu portālu GeoDataHub. Paredzams, ka GeoDataHub Baltijas reģionā spēs konkurēt ar tādiem globālo datu piegādātājiem kā Google, piedāvājot labi pārdomātus Baltijas mēroga ģeotelpiskos servisus tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu izstrādātājiem. Portāla priekšrocības – uzlabota datu precizitāte, regulāri datu atjauninājumi, pārskatāma un organizācijām pielāgota cenu politika

Portāla GeoDataHub prezentācijas pasākumā Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā pulcējās ap 60 potenciālie portāla lietotāji, IT un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) nozarē strādājošie profesionāļi, lai iepazītos ar GeoDataHub izmantošanas iespējām un dalītos pieredzē, kā ģeotelpiskos datu servisus izmantot biznesā. GeoDataHub prezentācijas pasākumu organizēja Baltijas reģiona ģeotelpisko pakalpojumu līderi “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un “Reach-U” (Igaunija), kuru pārstāvji arī informēja par GeoDataHub iespējām konkurēt ar vietējiem un globāla mēroga ģeotelpisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī interesi perspektīvā paplašināt portāla darbību.

 

Jau daudzus gadus uzņēmumi “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un “Reach-U” ir novērtēti kā Baltijas reģiona ģeotelpisko pakalpojumu līderi un tagad apvienojuši spēkus, lai ar kopīgi radīto pašapkalpošanās portālu GeoDataHub sniegtu precīzus un regulāri atjaunotus pakalpojumus Baltijas mērogā, kas sadalīti trīs produktu grupās: atrašanās vietas (ietver adrešu meklēšanu pēc koordinātu informācijas, adrešu komponenšu servisu un interešu objektu (POI) meklēšanu), kartes (krāsainas un pelēku toņu pamatkartes) un maršrutēšana (maršrutu plānošana un optimizācija). Šīs lietojumprogrammu lietotāja saskarnes (API) ir piemērotas Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem, kas darbojas Baltijā un kuri meklē iespējas paaugstināt uzņēmuma tehnoloģisko procesu produktivitāti un efektivitāti.

 

Ulo Sāre (Ülo Säre), “Reach-U” izpilddirektors, vērš uzmanību programmatūras izstrādes uzņēmumu virzienā: “GeoDataHub sniedz izstrādātājiem iespēju izmantot visa veida atvērtā koda vai komerciālo programmatūras izstrādes komplektu (SDK), lai radītu vizuāli pārdomātas, lietotājiem draudzīgas un funkcionālas ģeogrāfisko datu lietotnes. GeoDataHub API ir izveidoti, ņemot vērā pat visprasīgākā izstrādātāja vajadzības. Vienkāršoti piemēri un instrukcijas pieejamas portāla dokumentācijas sadaļā.”

 

Mārtiņš Vimba, “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” valdes loceklis, stāsta: “Fundamentālo un biznesam nepieciešamo ģeotelpisko datu nodrošinājums API veidā ir jo īpaši svarīgs maziem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc GeoDataHub izstrādātā pārskatāmā cenu politika atbilst dažāda veida un lieluma organizāciju vajadzībām. Katrs lietotājs var izmantot bezmaksas plānu un pēc tam izvēlēties kādu no piedāvātajiem cenu plāniem atbilstoši vajadzībām.”

 

Izveidotā vienotā ģeotelpisko datu struktūra pieprasījumu un atbildes parametru veidā ir pielāgota Baltijas reģiona vajadzībām, kas atrisina dažādu datu kopu savietojamības problēmas. Tā vietā, lai pašiem manipulētu ar datu struktūrām, organizācijām un uzņēmumiem ir svarīgi ietaupīt laiku, ko var izmantot citu uzņēmējdarbības procesu aspektu uzlabošanai. Turklāt ģeotelpiskie dati un informācija, kas aptver Baltijas reģionu, kvalitātes ziņā krietni pārspēj citu pakalpojumu sniedzēju produktus, īpaši lauku apvidos. GeoDataHub darbība balstīta uz regulāri atjauninātiem ģeogrāfiskiem datiem, kas apvienoti no dažādu datu avotiem, tostarp abu uzņēmumu, valsts un atvērtajiem datiem.

 

 

 

GeoDataHub prezentācijas pasākuma laikā notika arī diskusija starp nozaru pārstāvjiem, kurās ikdienā aktīvi izmanto dažādus ģeotelpiskos pakalpojumus biznesa procesos – paku piegādē, meža apsaimniekošanā, loģistikā un neatliekamās medicīniskās palīdzības koordinēšanā. Pieredzējušie uzņēmumu pārstāvji no “DPD Latvija”, “Mappost”, “Meditec” un “Latvijas valsts meži” uzsvēra ģeogrāfisko datu un ģeotelpisko pakalpojumu nozīmi, kas uzlabo produktivitāti un ir būtiska uzņēmumu ikdienas darbā. Uzņēmumu pārstāvji arī izrādīja vēlmi izmēģināt pašapkalpošanās ģeotelpisko pakalpojumu portālu GeoDataHub.

 

GeoDataHub pilnībā pieejams kā lēmumu pieņēmējiem uzņēmumos un iestādēs, tā arī tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu izstrādātājiem, lai izmēģinātu pakalpojumus un izpētītu pieejamos produktus, to cenas un dokumentāciju. Portāla GeoDataHub klientu atbalsts nodrošināts latviešu, igauņu un angļu valodā. 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un “Reach-U” Ltd. (Igaunija) īsteno projektu “Baltic Geodata Marketplace” (Est-Lat29) (Baltijas Ģeodatu tirgus) atbalstam. Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”.

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa sastāda EUR 765 584,45, no tām EUR 493 198,57 sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma Interreg V-A.

 

 

Agnese Kuzmina

komunikācijas vadītāja

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Tālr. 67317540

Mob. tālr. 29334203

E-pasts: agnese.kuzmina@kartes.lv

www.kartes.lv