Platformā eprasmes.lv pieejami jaunākie Eiropas pētījumi par darba tirgu

Kopš 2021. gada decembra Latvijā strādā Latvijas Digitālo prasmju partnerības platforma eprasmes.lv, ko LIKTA īsteno Eiropas projekta Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474 ietvaros. Platformas mērķis ir informēt par digitālo prasmju aktualitātēm gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

Portāla sadaļā “Pētījumi un ziņojumi” regulāri pieejami jaunākie Eiropas pētījumi par darba tirgū nepieciešamajām digitālajām prasmēm, IKT speciālistu pieprasījumu, Covid-19 ietekmi uz nodarbinātības tendencēm kopumā un nākotnes prognozēm.

Digitālās prasmes ir kļuvušas par priekšnoteikumu pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrībā digitālo tehnoloģiju izplatības, tehnoloģiju un digitālo pakalpojumu, un pandēmijas izraisītā digitālā uzplaukuma dēļ. Ieguldījumi bezdarbnieku un darbu zaudējušo iedzīvotāju prasmju pilnveidē un pārkvalifikācijā ir atzīti par pamatdarbību, lai atbalstītu pāreju uz darbu ekonomikas atveseļošanas periodā un reaģētu uz automatizācijas, digitalizācijas un strukturālo pārmaiņu izraisītajām izmaiņām prasmju pieprasījumā.

Par šiem un daudziem citiem Eiropas pētījumiem uzzināsiet arī Eiropas Digitālo prasmju un darbavietu platformā.

#Home4DigitalSkills #eprasmes22