survey-ikt-nozares-atalgojums

Piesakies IKT nozares atalgojuma pētījumā

LIKTA biedri tiek aicināti pieteikties dalībai “Fontes” 2020.gada atalgojuma IKT nozares pētījumā.

Pētījums ļauj katram uzņēmumam novērtēt savu atalgojuma politiku, kā arī saprast tirgus tendences. Pētījumā piedalās gan IT uzņēmumi, gan arī ne-industrijas uzņēmumi un organizācijas, kuriem ir lielas IT nodaļas (piem., bankas, valsts iestādes).

Pētījumā LIKTA biedri tiek aicināti piedalīties standarta maksas vai bezmaksas versijā. 

Ņemot vērā šobrīd esošos mainīgos apstākļus darba tirgū, tad aicinām uzņēmumiem piedalīties bezmaksas variantā, šobrīd iesniedzot TIKAI datus, bet izlemt septembrī par pilna pētījuma atskaites iegādi! Dalība bezmaksas variantā neuzliek pienākumu iegādāties pilnu pētījumu rudenī.

  • Uzņēmums piedaloties standarta maksas variantā, iegūstot pilnus vispārējā tirgus pētījuma rezultātus, individuālus rezultātus un elektronisku analīzes rīku, kas ļauj detalizēt vērtēt atalgojuma politiku pret nozares vidējiem rādītājiem (10. – 13. lapa pievienotajā pielikumā teksta beigās).
  • Dalība bez finansiāla ieguldījuma, tikai sniedzot datus. Šajā gadījumā uzņēmums saņem “Fontes” atbalstu datu aizpildīšanai, amatu katalogu un klasifikāciju, vispārēju salīdzinājumu ar tirgu 2 grafiku veidā, īsu aprakstu par galvenajām tendencēm pētījumā, kā arī ielūgumu gan uz vispārējā, gan IT sektora pētījuma prezentācija (14. lapa pievienotajā pielikumā teksta beigās).

Piedaloties IKT nozares pētījumā standarta maksas variantā, cenas LIKTA biedriem ir sekojošas, atkarībā no uzņēmuma darbinieku skaita:

  • līdz 250 darbiniekiem: 1200 EUR + PVN – 50% atlaide (tikai MVU de minimis atbalsta veidā);
  • 251-2000 darbiniekiem: 1800 EUR + PVN – 15% atlaide;
  • līdz 250 darbiniekiem: 1200 EUR + PVN – 15% atlaide.

Pieteikties dalībai IKT nozares pētījumā var organizācijas, kuras darbojas IKT nozarē. Citu nozaru organizācijas var pieteikties, ja tajās ir IT departaments ar vismaz 15 IT speciālistiem.

Pētījuma ietvaros sniegtā informācija ir konfidenciāla un katrs uzņēmums savus datus sniegs “Fontes” darbiniekiem, kā arī Fontes atalgojumu rezultātus nodos tikai un vienīgi konkrētā uzņēmuma vadītājam vai norādītajai kontaktpersonai. LIKTA rīcībā šie dati nenonāks. Sīkāka informācija par pētījumu – pielikumā.

Pieteikšanās dalībai pētījumā līdz 5. maijam, sūtot e-pastu uz office@likta.lv.