coronavirus

Piesakies hakatonā ciņā pret COVID-19 attīstības valstīs

Eiropas Komisija un Vācijas Ekonomiskās sadarbības un attīstības ministrija sadarbībā ar partneriem organizē hakatonu #SmartDevelopmentHack, lai rastu inovatīvus digitālus risinājumus pandēmijas izraisīto izaicinājumu pārvarēšanai attīstības valstīs Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā.

Hakatons norisināsies 14.-15.maijā un labākās idejas saņems finansiālu atbalstu ieviešanai.

Lai cīnītos ar pandēmijas izraisītajām sekām, hakatonā tiek meklēti digitālie risinājumi tādās jomās kā:

  • darbs un nodarbinātība;
  • vietējās inovācijas;
  • vienlīdzīgas iespējas;
  • laba pārvaldība un cilvēktiesības;
  • dati attīstībai.

Digitālo risinājumu nodrošinātājiem (Solution Providers) hakatonam jāiesakās līdz 27. aprīlim! Tiek meklēti pārbaudīti, inovatīvi digitāli risinājumi, kurus varētu pielāgot minētajiem izaicinājumiem.

Īstenošanas partneri (Implementing Partners) tiek aicināti pieteikties līdz 30. aprīlim, izsakot partnerības piedāvājumu kādam no digitālo risinājumu nodrošinātājiem! Īstenošanas partneri ir organizācijas ar pieredzi attīstības sadarbībā.

Hakatonam pieteikties aicināti uzņēmumi (tostarp jaunuzņēmumi, sociālie uzņēmumi), NVO, fondi, akadēmiskās un pētniecības iestādes.