LIKTA

Latvijas IT klastera sekcija 

Latvijas IT klasteris / Digitālās inovācijas centrs ir kā gids mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ceļā pretī digitalizācijai, ar mērķi veicināt mūsu valsts digitālo attīstību. Kamēr mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palīdzam neapmaldīties digitālo risinājumu un zināšanu iespējās, saviem biedriem, kas ir jaudīgākie Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi, palīdzam iedibināt spēcīgus eksporta pamatus jaunos tirgos visā pasaulē! 

www.itbaltic.com
www.dih.lv

LIKTA asociēto biedru sekcija

LIKTA asociēto biedru sekcijas kompetencē ietilpst asociēto biedru interešu pārstāvība. Sekcijas darbības pamatmērķis ir veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstību un tās konkurētspēju, balstoties uz vietējām un starptautiskajām nozares attīstības tendencēm, atbilstoši Biedrības darbības mērķiem.

Par Sekcijas biedru kļūst jebkurš Biedrības asociētais biedrs (fiziskā persona), kurš ir uzņemts Biedrībā saskaņā ar Biedrības Valdes lēmumu.

LIKTA asociēto biedru sekcijas valde 2023.-2025.gadam:

LIKTA asociēto biedru sekcijas nolikums.