Par Latvijas Industrijas attīstības konfederācijas dibināšanu

Sadarbības veicināšanai starp Latvijas rūpniecības nozaru organizācijām, piecu industriju pārstāvniecību smagsvari – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶIFA) un Latvijas Kokrūpniecības federācija  (LKF) ir nodibinājuši kopīgu organizāciju – Latvijas Industrijas attīstības konfederāciju (LIAK), kuras galvenie darbības mērķi ir noteikti:

– Ražošanas attīstība: Veicināt efektīvu ražošanas procesu attīstību, nodrošinot efektivitāti un resursu optimizāciju;

Inovāciju atbalsts: Stimulēt inovācijas un jauninājumus ražošanas jomā, nodrošinot tehnoloģisko progresu un konkurētspēju;

Aizsardzības industrijas attīstība: Kopīgi strādāt pie aizsardzības industrijas attīstības, īpaši pie drošības un aizsardzības produktu un tehnoloģiju attīstības atbalsta.

Latvijas Industrijas attīstības konfederācija savā darbībā ir paredzējusi šādus uzdevumus:

– Pārstāvība: Nodrošināt efektīvu pārstāvību un dalību sarunās ar valdību un valsts institūcijām, lai aizsargātu un veicinātu rūpniecības nozaru intereses;

– Līdzdalība likumdošanas izstrādē: Sekot līdzi likumdošanas procesiem, iesaistoties likumprojektu izstrādē un normatīvās bāzes pilnveidošanā, kas attiecas uz rūpniecības nozarēm;

– Konsultēšana un ekspertīze: Konsultēt Latvijas valdību un valsts pārvaldes institūcijas par Latvijas industrijas vajadzībām un sniegt atbalstu, lai Latvijā visefektīvākajā un arī vispraktiskākajā veidā  nodrošinātu Latvijas industrijas attīstību;

– Sadarbība ar citām organizācijām: Aktīvi sadarboties ar citām uzņēmējdarbības pārstāvniecības organizācijām, veicinot vienotu nostāju un kopīgas iniciatīvas;

– Iniciatīvas atbalsts: Atbalstīt iniciatīvas, kas veicina rūpniecības nozaru attīstību, tehnoloģisko progresu un ekonomisko izaugsmi.

Par Latvijas Industrijas attīstības konfederācijas prezidentu ir ievēlēts Normunds Bergs. Par Latvijas Industrijas attīstības konfederācijas viceprezidentu, kurš būs atbildīgs par ražošanas attīstību, ievēlēts Ivars Eniņš. Par viceprezidentu, kurš būs atbildīgs par aizsardzības industrijas attīstību, ir ievēlēts Juris Binde un par viceprezidentu, kurš būs atbildīgs par inovāciju atbalstu – Vitālijs Skrīvelis.

“Ar šiem mērķiem un uzdevumiem Latvijas Industrijas attīstības konfederācija vēlas radīt dinamisku un efektīvu platformu, kas spēj atbalstīt un veicināt rūpniecības nozaru izaugsmi Latvijā” norāda LIAK prezidents Normunds Bergs.

Kontaktinformācija:

Normunds Bergs

E-pasts: liak@liak.lv

Tālr.: 67288360