atklata-vestule

Nozares asociācijas neatbalsta jauno datu nesēju nodevu

Nozares asociācijas, darba devēju organizācijas un arodbiedrības š.g. 29. janvārī nosūtīja kopīgu vēstuli, kurā ir izteikti iebildumi pret Kultūras ministrijas sagatavotajiem grozījumiem par jauniem “datu nesēju nodevas” objektiem. Vēstulē norādīts, ka nozares organizācijām nav pieņemams grozījumu izstrādes process, tā pamatojums un līdz ar to arī rezultāts – datoru cieto disku un viedtālruņu aplikšana ar “nesēju nodevu”. Vēstule nosūtīta Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim, ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, finanšu ministram Jānim Reiram un tieslietu minitram Jānim Bordānam.

Vēstulē norādīts, ka līdzšinējā grozījumu izstrādē un virzībā Kultūras ministrija nav iesaistījusi partnerus tādā līmenī, lai nodrošinātu labas likumdošanas principa ievērošanu. Grozījumu autori nav pamatojuši zaudējuma apmēru, kas kompensējams autoriem, kā arī nav novērtējuši kaitējuma apmēru sabiedrības daļai, kura kopēšanu neveic, bet būs spiesti nodevu maksāt. Tāpat amatpersonu uzmanība tiek vērsta uz to, ka grozījumi balstās uz tirgus pētījumu, kas ticis veikts sasteigti interneta vidē un tā metodoloģiju neapspriežot speciāli šim mērķim izveidotajā darba grupā.

Sasteigtā, necaurskatāmā un metodoloģiski kļūdainā procesā nav iespējams sasniegt sabiedrības interesēm atbilstošu rezultātu. Tā kā ar papildu nodevu tiks apliktas konkrētas preces (“nesēji”), tās maksātāji būs visas Latvijas privātpersonas – 95% viedtālruņu lietotāji maksās par kopēšanu, ko faktiski neveic. 

Grozījumu pieņemšana sākotnējā redakcijā radīs būtisku ietekmi un atstās tālejošas sekas ne tikai tehnoloģiju nozarei un sabiedrības uztverei, bet arī kavēs autordarbu izmantošanas digitalizāciju un tiešu attiecību veidošanu starp autoriem un Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas klausīties, skatīties vai kā citādi baudīt mūsu kultūras vērtības ar tiesiskiem līdzekļiem. Straumēšanas platformu un citu digitālo tehnoloģiju apgūšana un ieviešana ne tikai veicinātu darbu izmantošanu un pieejamību, bet arī radītu tiešus ieņēmumus autoriem. 

LIKTA un citas nozares organizācijas uzskata, ka projekta autori nav veicinājuši iekļaujošu diskusiju, un organizāciju paustie iebildumi nav ņemti vērā, līdz ar to likumprojekta anotācija nav objektīva, jo neatspoguļo visu ieinteresēto pušu paustos apsvērumus un faktisko situāciju. Organizācijas vēstulē lūdz izveidot starpinstitūciju darba grupu Valsts kancelejā “nesēju nodevas” turpmākas piemērošanas izvērtēšanai.