#21gsLatvija

Notiks diskusiju cikls #21gsLatvija

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar inovāciju stratēģiju uzņēmums Helve no 17. jūnija līdz 26. augustam rīkos 6 diskusiju ciklu “#21gsLatvija”, kura laikā tiks pārrunātas tādas tēmas kā digitālā transformācija biznesā un valsts sektorā, starptautiskās konkurētspējas attīstība, un citi būtiski aspekti. Diskusiju cikla mērķis ir virtuāli apvienot valsts pārstāvjus, uzņēmējus, ekspertus, lai apzinātu un runātu par situāciju valstī, aktuālajiem jautājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem. Pirmā diskusija norisināsies 17. jūnijā.

“Latvijas ekonomika šobrīd piedzīvo straujas pārmaiņas. Biznesa vides prioritāte ir ātri un efektīvi pielāgoties, lai ne tikai izdzīvotu, bet veiksmīgi attīstītos un atrastu jaunas eksporta iespējas. Savukārt valsts loma ir sniegt uzņēmējiem nepieciešamo atbalstu, lai tie celtu produktivitāti un būtu daudz spēcīgāki konkurencē par jauniem tirgiem. Krīzes laika risinājumi jau sekmīgi ieviesti, šobrīd mūsu fokuss ir uz Stratēģijas Latvijai Covid-19 negatīvo seku mazināšanai īstenošanas, lai nodrošinātu produktivitātes pieaugumā balstītas ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu zināšanu ietilpīgai preču un pakalpojumu eksporta attīstībai,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Diskusiju ciklā turpināsies iepriekšējā vasarā iesāktā tradīcija – pārrunāt Latvijas izaugsmei, veiksmīgai uzņēmējdarbībai un ekonomikai aktuālās tēmas kopā ar uzņēmējiem un nozares ekspertiem. Diskusiju laikā tiks meklētas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem par uzņēmumu digitālo transformāciju, digitalizācijas procesiem, Latvijas uzņēmumu eksporta ambīcijām, tiks izvērtēts pieejamais valsts atbalsts uzņēmumiem, uzdoti jautājumi par tehnoloģiju jaunuzņēmumu situāciju krīzes periodā, kā arī diskusijas dalībnieki apspriedīs Latvijas pievilcību ārvalstu investīciju kontekstā. Sarunu mērķis ir proaktīva risinājuma piedāvāšana, lai nodrošinātu Latvijas nākotnes attīstību un stratēģisko konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Sarunas norisināsies latviešu valodā un tās būs iespējams vērot tiešraidē Facebook un portālā LSM.lv. 

Pirmās diskusijas “Digitālā tranformācija” dalībnieki apspriedīs digitalizācijas mijiedarbību ar biznesu privātajā sektorā. Tehnoloģiju izmantošana uzņēmuma, cilvēkresursu vadībā, produktu izstrādē, pārdošanā un inovāciju ieviešanā ir būtisks aspekts, lai Latvijas uzņēmumi būtu konkurētspējīgi pasaules tirgū. Šobrīd, kad savu spēku pierāda radošākie un spējīgākie uzņēmēji, tas ir īpaši nozīmīgi. Tehnoloģijas un automatizēti procesi kļūst par uzņēmumu ikdienas svarīgu sastāvdaļu, kas ir vienlīdz nozīmīga arī sabiedrības un ekonomikas funkcionēšanai. Diskusijā piedalīsies Raimonds Aleksejenko, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, Krists Avots, Tet digitālās transformācijas direktors, Juris Binde, Latvijas Mobilā telefona valdes priekšsēdētājs, un citi eksperti. Diskusiju moderēs Marija Ručevska, Helve partnere un TechChill valdes locekle.

Tiešsaistes diskusijas turpināsies ar otro sarunu par digitalizāciju valsts sektorā jau 1. jūlijā. Digitalizācija valsts pārvaldē nodrošina sabiedrībai ērtu, vieglu un inovatīvu piekļuvi dažādiem ikdienā būtiskiem pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka Latvijai ir visi pamatnosacījumi, lai kļūtu par IT risinājumu priekšgājēju, ir nepieciešams izskatīt šobrīd jau veiksmīgi izstrādātās iespējas. Diskusiju laikā nozares eksperti apspriedīs un pārrunās šī brīža problēmas, iepazīstinās ar veiksmes stāstiem, sniegs ieskatu e-sistēmu jomā, un apskatīs arī citas tēmas.

Viena no aktuālākajām tēmām, kas tiks pārrunāta diskusiju cikla laikā, ir Latvijas eksports krīzes laikā. Gan sabiedrībā, gan medijos šī ir bijusi ļoti aktuāla tēma, jo uzņēmēji un valsts pārvalde ir vairākkārt atzinuši, ka eksporta apjoms ir ievērojami samazinājies. Šobrīd ir piedāvāti dažādi risinājumi un veikti aprēķini, lai situāciju uzlabotu. Diskusijas dalībnieki tiks aicināti pārrunāt uzņēmumu pieredzi, pasaules situācijas ietekmi uz biznesa procesiem, jauniegūto mācību pielietojumu nākotnē, kā arī citas būtiskas tēmas.

Ceturtā saruna tiks veltīta tēmai par atbalstu ilgtspējīgiem uzņēmumiem. Valsts un klientu atbalsts šobrīd ir svarīgāks kā jebkad iepriekš, kas ne tikai palīdz noturēt Latvijas biznesa vidi, bet arī dod iespēju vadītājiem apdomāt nākamos soļus, kas nākotnē varētu sekmēt ekonomikas izaugsmi. Diskusijas laikā tiks runāts par šī brīža situāciju pasaulē, kas būtiski skārusi arī uzņēmējdarbību Latvijā, ierobežojot eksportu un pārvadājumus, kā arī par citiem valsts konkurētspējas ietekmējošiem aspektiem.

Savukārt nākošā tiešsaistes diskusija akcentēs situāciju tehnoloģiju jaunuzņēmumos šobrīd. Jaunuzņēmumi, kas ir pierādījuši spēju ne tikai ātri augt un attīstīties, bet arī pielāgoties, ir viens no veiksmīgas ekonomikas priekšnoteikumiem. Papildus tam ir jāpiemin, ka jaunuzņēmumi ir viens no iemesliem, kas palīdz pierādīt Latvijas spēku un drosmi arī globālajā tirgū. Diskusijas laikā tiekšsaistes platformā tiksies valsts institūciju pārstāvji, investori, jaunuzņēmumu nozares pārstāvji un jaunie uzņēmēji, kuri apspriedīs Latvijas jaunuzņēmumu vides aktualitātes, notiekošo progresu, veiksmes stāstus, kas dzimuši krīzes laikā, kā arī citas būtiskas lietas.

Noslēdzošā diskusiju cikla saruna būs veltīta investīciju piesaistei, kas visos laikos ir bijis aktuāls temats gan valsts pārvaldei, gan privātajam sektoram. Lai diskusiju dalībniekiem sniegtu ieskatu valsts sektorā un biznesa vidē notiekošajā, eksperti, uzņēmēji un valsts pārvaldes pārstāvji pārrunās nepieciešamos procesus, kas palīdz veiksmīgi piesaistīt investīcijas, veiksmīgu ieguldījumu nepieciešamību, kā arī citus svarīgus priekšnoteikumus.

Diskusiju ciklu #21gsLatvija: Jaunā pasaule rīko Ekonomikas ministrija sadarbībā ar inovāciju konsultāciju uzņēmumu Helve.