Noslēgusies LIKTA kopsapulce 2022

Š.g. 29. martā notika LIKTA gadskārtējā kopsapulce, kas norisinājās klātienē ar iespēju pieslēgties attālināti. LIKTA biedri atskatījās uz galvenajiem sasniegumiem pārskata periodā un pārrunāja LIKTA prioritātes 2022-2023.

Kopsapulcē īpaša uzmanība tika pievērsta Eiropas “Digitālās desmitgades” un Digitālās transformācijas prioritātēm Latvijā. 2021. gada martā Eiropas Komisija ierosināja “Digitālo desmitgadi” – stratēģisku redzējumu, kā veicināt sabiedrības un ekonomikas vispārēju pārkārtošanos. Desmitgades “Digitālais kompass” paredz prioritāras aktivitātes četros virzienos: iedzīvotāju prasmju uzlabošana, visaptverošas infrastruktūras izveidošana, uzņēmumu digitālā transformācija un droša pārvaldība. Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kā stratēģiskais partneris ir piedalījusies Latvijas definēto mērķu izstrādāšanā.

“Atbilstoši Eiropas “Digitālajai desmitgadei”, LIKTA ir definējusi mērķus, kas Latvijai būtu jāsasniedz līdz 2030. gadam. Ņemot vērā pašreizējo situāciju un digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, tika izvirzīti arī starpmērķi, kas attiecās uz digitāli prasmīgu Latvijas sabiedrību, digitālo transformāciju uzņēmumos, visaptverošu infrastruktūru un visiem pieejamiem publiskajiem pakalpojumiem. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir izstrādāta virkne ar aktivitātēm, kas paredz publiskā un privātā sektora iesaisti. Kopīgi ir jāmeklē iespējas un jāintegrē jauni tehnoloģiskie risinājumi, kas nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, ” uzsver LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

LIKTA kopsapulce atbalstīja IT klastera sekcijas izvirzītā pārstāvja Jāņa Čuprika apstiprināšanu LIKTA valdes sastāvā.

LIKTA kopsapulce notika nākamajā nedēļā uzreiz pēc “Digitālās nedēļas 2022”, kuras laikā īpaša uzmanība tika pievērsta uzņēmumu un sabiedrības digitālo prasmju pilnveidošanai – vienai no LIKTA turpmākajām darba prioritātēm.