Asociēto biedru Sekcijas kopsapulce

LIKTA Asociēto biedru Sekcijas kopsapulce notiks š.g. 20.martā plkst. 16:00, klātienē, Tet telpās (Dzirnavu iela 105), Rīgā. Kopsapulces dienas kārtībā – Sekcijas valdes vēlēšanas. Sekcijas biedri tiek aicināti izvirzīt savu kandidatūru LIKTA Asociēto biedru Sekcijas valdei.

Reģistrācija dalībai kopsapulcē līdz 15. martam.

2023. gada 20. martā plkst. 16.00

DARBA KĀRTĪBA

15:50 – 16:00

Reģistrācija un kafija

Mandātu izsniegšana

16:00–16:10

Sapulces atklāšana
Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

Mandātu komisijas ziņojums

Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

16:10–16:15Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana
16:15–16:25LIKTA asociēto biedru sekcijas valdes ziņojums par aktualitātēm 2022.gadā
Elīna Rītiņa, LIKTA Asociēto biedru sekcijas Valdes priekšsēdētāja
16:25–16:45LIKTA Asociēto biedru Sekcijas valdes kandidātu uzstāšanās un balsošana
16:45–17:15Mākslīgā intelekta aktualitātes, diskusija
Kaspars Kauliņš, Tilde starptautiskā biznesa attīstības vadītājs
17:15–17:30

Balsu skaitīšanas rezultātu paziņošana LIKTA

Asociēto biedru Sekcijas valdes apstiprināšana

17:30LIKTA Asociēto biedru Sekcijas kopsapulces slēgšana