Asociēto biedru Sekcijas kopsapulce

LIKTA Asociēto biedru Sekcijas kopsapulce notika š.g. 7.septembrī plkst. 15:00, klātienē, LUMIC telpās (Kalpaka bulvāris 4, 2.stāvs), Rīgā. Kopsapulces dienas kārtībā – Sekcijas valdes vēlēšanas. Sekcijas biedri tika aicināti izvirzīt savu kandidatūru LIKTA Asociēto biedru Sekcijas valdei.

2021. gada 7. septembrī plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

14:40 – 15:00

Reģistrācija un sertifikātu pārbaude, mandātu izsniegšana, kafija

15:00–15:10

Sapulces atklāšana

Mandātu komisijas ziņojums 

Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

15:10–15:15

Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana

15:15–16:15

LIKTA Asociēto biedru Sekcijas valdes vēlēšanas

16:15–16:20

LIKTA Asociēto biedru Sekcijas kopsapulces slēgšana