MMU_kursu_gaita

MMU projekta rezultāti

LIKTA īstenotajā projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” apmācīts jau 3931 uzņēmumu darbinieks

Projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (1.2.2.3/16/I/002) ietvaros šobrīd apmācīts jau 3931 mazo un mikro uzņēmumu darbinieks un pašnodarbinātas personas. Projekta īstenošanā iesaistījušies  un apmācībās piedalījušies jau vairāk kā 1200 komersanti.

Tieši 2019.gadā, pateicoties LIKTA un apmācību sniedzēju publicitātes aktivitātēm un pozitīvajām atsauksmēm par projekta apmācībām, strauji pieaudzis komersantu  pieprasījums iesaistīties projekta apmācībās. 2019.gadā kopā ir apmācīti 1920 uzņēmumu darbinieki, kas ir vislielākais skaitliskais rādītājs salīdzinot ar iepriekšējiem projekta īstenošanas gadiem. No tiem – 84% bija sievietes un 16% vīrieši. 81% kursu apmeklētāju ir augstākā izglītība, vidējā vai profesionālā izglītība ir 18% dalībnieku.

Projekts aktīvi norisinās visos Latvijas reģionos, apmācības noritējušas jau 16 pilsētās (Cēsīs, Limbažos, Smiltenē, Valmierā, Raunā, Priekuļos, Siguldā, Gulbenē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Saldū, Tukumā, Talsos, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā). Kopumā Latvijas reģionos apmācīti jau 568 dalībnieki. Dalībnieki no novadiem piedalās arī mācībās Rīgā.

Projekta ietvaros ir  notikuši jau 573 mācību kursi. Visvairāk pieprasītie kursi – “Facebook iespējas biznesa veicināšanai”, “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” un “Datu uzskaite un apstrāde”.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 5.decembrī noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.3/16/I/002 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ES fonda projekta „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

 

Vairāk informācijas: mmu@likta.lv, www.mmu.lv , tel. 67311821 .