LIKTA

MMU PROJEKTA ĪSTENOŠANA

2016. gada 5. decembrī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina mazos un mikro uzņēmumus,  kā arī pašnodarbinātās personas iesaistīties apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta īstenošanas ilgums: 2016. gada decembris – 2023. gada decembris.

Projekta aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Projekta laikā tiks īstenotas apmācības šādos tematiskajos blokos:

1. Digitālās tehnoloģijas;

2. Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;

3.  Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Plānoto moduļveidīgo praktisko apmācību mērķis ir nodrošināt MMU darbiniekiem iespēju izmēģināt jaunus IKT rīkus un tehnoloģijas, mācoties nelielas grupas un saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbalstu.

Praktiskie uzdevumi tiks pielāgoti uzņēmumu reālam darba situācijām, tādejādi veicinot dalībnieku izpratni par to, kā jaunās tehnoloģijas un rīki varēs uzlabot uzņēmuma iekšējos procesus, efektivizēt produktu un pakalpojumu ražošanu, ieviest e-komercijas risinājumus, atrast jaunus tirgus, uzlabot produktivitāti un konkurētspēju.

Katram apmācības modulim tiks izveidota e-vides vietne ar papildus tehnoloģiju un rīku ieviešanas scenāriju aprakstiem, praktiskajiem uzdevumiem iegūto prasmju nostiprināšanai, ka ari tiks nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas un atbildes no apmācību sniedzēju pasniedzējiem, dalīties labās prakses pieredzē ar citiem komersantiem.

Kopā projekta laika plānots apmācīt vairāk nekā 6275 mazo un mikro uzņēmumu vadītājus un darbiniekus un pašnodarbinātās personas.

aktivitātes

31.03.2022 –Atsākas mazo un mikro uzņēmuma apmācības ar ERAF līdzfinansējumu

15.07.2020. – LIKTA piedāvā jaunu mācību kursu “Darbs attālināti – platformu iespējas”

14.04.2020. – LIKTA pagarina MMU projektu

13.01.2020. – MMU projekta rezultāti

15.08.2019. – MMU apmācību rezultāti

31.10.2018. – LIKTA īstenotajā projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” apmācīti jau vairāk kā 1792 darbinieki no 556 uzņēmumiem

31.07.2018. – Vasarā projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” iesaistās 86 jauni uzņēmumi

27.04.2018. – LIKTA īstenotajā projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” apmācīti vairāk kā 1100 uzņēmumu vadītāji un speciālisti

20.02.2018. – LIKTA īstenotajā projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (1.2.2.3/16/I/002) iesaistījušies jau vairāk nekā 400 komersanti

30.01.2018. – Aicina mazos un mikro uzņēmējus tiešraidē sekot līdzi konferencei “Digitālās tehnoloģijas – izaicinājumi mazajam uzņēmējam”

31.10.2017. – Turpinās mazo un mikro uzņēmuma apmācības LIKTA īstenotā projekta (1.2.2.3/16/I/002) ietvaros

31.07.2017. – ​Turpinās apmācības projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (Nr. 1.2.2.3/16/I/002) ietvaros

16.05.2017. – Informācija par LIKTA apmācību projekta īstenošanas gaitu

Kontaktinformācija:
Māra Jākobsone, Elita Ozoliņa
Tel. 67311821
E-pasts: mara@likta.lvelita@likta.lv

ERAF_EU_logo