mmu apmācību rezultāti

LIKTA īstenotā projekta sniegtās apmācības palīdz mazajiem un mikro komersantiem ieviest inovācijas

Projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (1.2.2.3/16/I/002) šobrīd notikušas jau 3727 apmācības, iesaistoties 1158 komersantiem – mazajiem un mikro uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātajiem. Tieši 2019.gadā, pateicoties LIKTA un apmācību sniedzēju publicitātes aktivitātēm un pozitīvajām atsauksmēm par projekta apmācībām, strauji pieaudzis komersantu  pieprasījums iesaistīties projekta apmācībās.

Projekts aktīvi norisinās visos Latvijas reģionos, apmācības noritējušas jau 15 pilsētās. Īpaši aktīvi mācības apmeklē vidzemnieki. Kopumā reģionos apmācīti jau 542 dalībnieki. Dalībnieki no novadiem piedalās arī mācībās Rīgā.

Komersanti augstu novērtē gan apgūtās zināšanas, gan praktiskos ieguvumus, kas ļauj uzreiz tos pielietot ikdienas darbā, tādējādi veicinot laika un finanšu ietaupījumu. Apkopojot apmācību dalībnieka novērtējuma anketas, 90% no apmācību dalībniekiem norāda, ka apgūtie kursi palīdzēs strādāt inovatīvāk un efektīvāk. Mazie un mikro komersanti arī norāda inovācijas, kas tiks ieviestas, pateicoties projektā apgūtajām prasmēm un kompetencēm, tai skaitā: produktu inovācijas – 789 komersanti; procesu inovācijas – 923 komersanti; mārketinga inovācijas – 1043 komersanti; organizatoriskās inovācijas – 629 komersanti.

Pārskata periodā 04.2019.- 06.2019. kopā notikušas 435 apmācības, kur piedalījušies dalībnieki no 293 uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām. Pavisam notikuši  55 apmācību kursi.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 5.decembrī noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.3/16/I/002 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ES fonda projekta „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Latvijas mazajiem un mikro uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātajām personām ir iespēja iesaistīties apmācību projekta īstenošanas gaitā sazinoties ar LIKTA biroju: mmu@likta.lv, tel. 67311821 kā arī piesakot dalību mājas lapā: www.mmu.lv.