Microsoft sācis mākoņdatošanas datu lokalizācijas risinājumu nodrošināšanu Eiropas Savienībā

Sākot no 2023. gada 1. janvāra Microsoft uzsācis pakalpojuma EU Data Boundary pakāpenisku sniegšanu publiskajam sektoram un komerciālajiem lietotājiem Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs. Šis risinājumsparedz mākoņa datu lokalizāciju Eiropā, būtiski samazinot datu plūsmas prom no Eiropas.

Eiropā atvērti un darbojas vairāk nekā 17 datu centri, kas nodrošina mākoņpakalpojumus ES un EBTA valstīs. Pēdējo divu gadu laikā Microsoft izziņojis deviņu jaunu datu centru reģionu izveidi, kopējām investīcijām to tapšanā pārsniedzot 12 miljardus ASV dolāru, kas viens no lielākajiem ieguldījumiem Eiropas digitālo pakalpojumu attīstībā.

Reaģējot uz Eiropas prasībām digitālajā jomā, Microsoft ir pieņēmis piecus galvenos Eiropas mākoņdatošanas principus. Jau šobrīd Microsoft piedāvā datu lokalizāciju vairāk vietās nekā jebkurš cits mākoņpakalpojumu sniedzējs, kas ļauj nodrošināt lokalizācijas iespējas visiem Microsoft Cloud tiešsaistes pakalpojumiem, tostarp Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform un Azure.

Data Boundary pakāpeniska ieviešana Microsoft Cloud

Kopš gada sākuma Microsoft piedāvā iespēju uzglabāt un apstrādāt klientu datus EU Data Boundary pakalpojumā Microsoft 365, Azure, Power Platform and Dynamics 365. Līdz ar šo risinājumu ieviešanu, Microsoft būtiski paplašina jau esošās lokalizētās datu uzglabāšanas un apstrādes iespējas, ievērojami samazinot datu plūsmas prom no Eiropas.

Nākamajos EU Data Boundary posmos Microsoft plāno risinājumu paplašināt, iekļaujot tajā papildu kategorijas personas datu uzglabāšanai un apstrādei, un to vidū būs arī dati, kas tiek apstrādāti tehniskā atbalsta saņemšanas laikā.

Microsoft mākoņpakalpojumi jau tagad atbilst visām ES noteiktajām prasībām vai pārsniedz tās, un risinājums EU Data Boundary ES un EBTA valstīs gan publiskā sektora, gan komerciālajiem lietotājiem dos vēl vairāk iespēju apstrādāt un uzglabāt savus datus reģiona robežās. Vienlaikus, ieviešot EU Data Boundary, Microsoft datu plūsmu dokumentāciju publiskos arī jaunajā EU Data Boundary uzticības centra tīmekļa vietnē, kas sniegs papildu datu plūsmu caurskatāmību.

EU Data Boundary ir izstrādāts, papildinot Microsoft jau esošos datu lokalizācijas risinājumus, lai uzlabotu kontroli pār datiem un caurskatāmību. Vienlaikus, lai reaģētu uz visdažādākajām datu kontroles vajadzībām, Microsoft turpinās piedāvāt arī citus risinājumus: sākot no datu apstrādes rīkiem Azure, Dynamics un Power Platform, līdz Microsoft Cloud for Suverenty un Microsoft 365 nesen paplašinātajām datu lokalizācijas iespējām.

Izmantojot Microsoft, komerciālā un publiskā sektora lietotājiem ir viņiem nepieciešamā izvēle un elastība, lai izmantotu jaunākās inovācijas, vienlaikus ievērojot visas normatīvās prasības un nozaru specifiskos standartus.

Izmaiņu ceļvedis tiešsaistē

EU Data Boundary ir nozarē vadošais datu lokalizācijas risinājums. Balstoties uz lietotāju atsauksmēm, kā arī šī pakalpojuma izstrādē gūto pieredzi, Microsoft ir pielāgojis datu lokalizācijas pakalpojuma ieviešanas grafiku attiecībā uz personas un tehniskā atbalsta saņemšanas laikā apstrādāto datu kategorijām. Lai turpinātu nodrošināt augstākā līmeņa risinājumus, kas atbilst vispārējām kvalitātes, stabilitātes un drošības prasībām, Microsoft nodrošinās pastāvīgus datu lokalizācijas risinājumu uzlabojumus. Lietotāju atbalstam Microsoft Uzticības centrā ir publicēts detalizēts Microsoft EU Data Boundary ceļvedis.

Vairāk informācijas:
Linda Miltiņa PR Latvia | LBS TEAM d.o.o. 
M: +371 26449620
E: pr-latvia@lbs-team.com
W: www.lbs-team.com