Microsoft publisko jaunāko vides ilgtspējas ziņojumu un ambiciozus klimta mērķus

Globālais tehnoloģiju uzņēmums Microsoft publiskojis ikgadējo vides ilgtspējas ziņojumu un ambiciozus klimata mērķus tuvākajiem gadiem. Savā ziņojumā Microsoft uz pērno gadu atskatās kā uz periodu, ko raksturo inovācijas, partnerība un progress, kas palīdzēja lietotājiem, partneriem un pasaulei kopumā virzīties pretim ilgtspējas mērķiem. Aizvadītais gads bija sestais siltākais gads novērojumu vēsturē, kad ekstremāli laikapstākļi izraisīja postošus sausums, mežu ugunsgrēkus, badu, plūdus un satraucoši biežus karstuma viļņus. Klimata pārmaiņu ietekme ir jūtama vairāk, nekā jebkad agrāk, un to negatīvā ietekme uz ekosistēmām un kopienām ir jūtama visā pasaulē.

Ar mērķi mazināt klimata krīzi, Microsoft strādā pie tā, lai uzņēmuma darbība būtu ilgtspējīga. 2020.gadā uzņēmums izvirzīja ambiciozu mērķi: līdz 2030. gadam sasniegt ne tikai oglekļa neitralitāti, bet kļūt par oglekļa negatīvu uzņēmumu, kas uztur ekosistēmas, aizsargā ūdens resursus un īsteno bezatkritumu koncepciju.

2022.gadā Microsoft uzsāka vairākas globālas ilgtspējas iniciatīvas, piemēram, Microsoft Cloud for Sustainibility. Uzņēmums ir apņēmies sasniegt 2030.gada ilgtspējīgas mērķus, izmantojot zinātniski pamatotus risinājumus, kas izstrādāti, lai sargātu ekosistēmas un novērstu nopietnās klimata pārmaiņu sekas. Apņemšanās panākt ne tikai neitrālus, bet pat negatīvus oglekļa emisiju rādītājus ir izaicinājums ne tikai biznesa ilgtspējai, bet arī iniciatīva, kurā var iesaistīties ikviens. 2022. gadā uzņēmums panācis virkni būtisku uzlabojumu: 

Oglekļa emisiju negativitāte: neskatoties uz pagājušā gada 18% ekonomisko izaugsmi, uzņēmumam izdevies samazināt kopējās oglekļa emisijas 0,5% apmērā. Uzņēmums turpina darbu, lai 1. un 2.tipa emisijas tuvinātu nullei, bet tā galvenais dekarbonizācijas mērķis ir 3.tipa emisiju novēršana (kas veido 96% no visām emisijām), un prasa aktīvu lietotāju un partneru iesaisti.

Pozitīvā ūdens bilance — Microsoft pērn īstenoja projektus, kas nodrošināja ūdens resursu atjaunošanu 15,6 miljonu m3 apmērā, un papildus tam deva piekļuvi tīram ūdenim un sanitārajiem risinājumiem vairāk 850 000 cilvēku, tostarp 163 000 Brazīlijā, Indijā, Indonēzijā un Meksikā. Uzņēmuma kopējais ieguldījums ūdensresursu atjaunošanā šobrīd ir jau 35 miljoni m3.

• Zero waste filozofija — mākoņdatošanas aparatūras atkārtotas izmantošanas un pārstrādes apmērs pērn sasniedza 82%, tādējādi tuvojoties uzņēmuma 2030. gada mērķim — 90%. Microsoft arī samazināja vienreizējās lietošanas plastmasu savu produktu iepakojumos līdz 3,3%, plānojot no tā atteikties pilnībā līdz 2025. gadam. Kopumā uzņēmumam šādā veidā izdevies panākt, ka atkritumu poligonos nenonāk 12 159 tonnas cieto atkritumu.

Ekosistēmu aizsardzība — uzņēmums savā darbībā ievēro principu, ka aizsargā lielāku zemes platību nekā pats izmanto savā komerciālajā darbībā. 2022. gadā Microsoft par aizsargājamām noteica kopumā 12 000 akrus teritoriju, pretstatā 11 200 akriem, kas tiek lietoti uzņēmuma vajadzībām.

Arī lielākā daļa Microsoft klientu ir apņēmības pilni samazināt savu oglekļa pēdas nospiedumu, un uzņēmums palīdz šo apņemšanos īstenot. Piemēram, Microsoft ilgtspējīgas pārvaldnieks (Microsoft Cloud for Sustainability), kas tika palaists 2022. gada jūnijā, piedāvā digitālos rīkus emisiju mērīšanai un samazināšanai; Emissions Impact Dashboard atjauninājumi palīdz Azure klientiem izprast mākoņdatošanas izmantošanas radītās un novērstās emisijas; Microsoft Planetary Computer liek lietā mākslīgo intelektu un ģeotelpiskos datus, lai palīdzētu klientiem pārvaldīt ekosistēmas un klimata risku.

Desmit gadi inovācijām un izlēmīgai rīcībai

Tā kā Microsoft strādā globāli, uzņēmums mērķtiecīgi atbalsta ilgtspējas politiku visā pasaulē un veicina sabiedriskās politikas iniciatīvas, kas ļauj mērīt, samazināt un novērst oglekļa emisijas, pāriet uz tīru enerģiju, uzlabot ūdensresursu pieejamību, kā arī aizsargāt ekosistēmas. 2022. gadā Microsoft, ClimateWorks Foundation un vairāk nekā 20 citas ietekmīgas organizācijas uzsāka iniciatīvu Carbon Call. Tās ietvaros ar Climate Innovation Fund (CIF) starpniecību uzņēmums ieguldījis 1 miljardu ASV dolāru klimata inovāciju veicināšanas projektos. 2022. gada novembrī Microsoft un BCG publiskoja jaunu ziņojumu Ilgtspējības prasmju trūkuma novēršana: Palīdzība uzņēmumiem pāriet no solījumiem uz rīcību (Closing the Sustainability Skills Gap: Helping Businesses Move from Pledges to Progress). Šajā ziņojumā uzsvērta nepieciešamība darba devējiem un valdībām ieguldīt līdzekļus, lai palielinātu savu darbinieku zināšanas par ilgtspējas jautājumiem un sagatavotu nākamo paaudzi ilgtspējīgām nākotnes darbavietām.

“Uzņēmumā Microsoft mēs turpinām stabilu virzību uz ilgtspējību, lai līdz 2030.gadam kļūtu oglekļa negatīvs, ūdens resursu bilances ziņā pozitīvs un bezatkritumu uzņēmumu, kas aizsargā ekosistēmas. Kā tehnoloģiju uzņēmums mēs uzskatām, ka mūsu lielākais ieguldījums ir palīdzēt lietotājiem un partneriem pāriet no klimata solījumiem uz rīcību. Šīs apņemšanās fokusā Centrāleiropas reģionā mums ir svarīgi palīdzēt klientiem un partneriem virzīties uz ilgtspēju, izmantojot pieejamās mākoņdatošanas un digitālās tehnoloģijas, piemēram, Microsoft Cloud for Sustainability, kā arī paplašināt darbību, liekot lietā mākslīgo intelektu, un realizējot ilgtspējīga nākotnes darbaspēka mērķus,” saka Petra Čiček, Microsoft izpilddirektore ilgtspējas jautājumos.

Microsoft optimistiski novērtē iespējas īstenot globālās ekonomikas dekarbonizāciju, vienlaikus augot kā kopienai. Lai risinātu klimata krīzi, mērķtiecīgi ieguldījumi tiks veikti trīs jomās: mākslīgā intelekta (MI) risinājumu pilnveidošana, ilgtspējības tirgu veicināšana un emisiju mērīšanas rīku izveidē. Šajā desmitgadē ir vajadzīgas inovācijas un rīcība, sākot no MI izmantošanas ilgtspējības nodrošināšanai līdz jaunu partnerību dibināšanai. Microsoft kā uzņēmums, tehnoloģiju nodrošinātājs un visā pasaulē pārstāvēta organizācija ir apņēmusies nodrošināt ilgtspējību.

Vairāk informācijas par Microsoft ilgtspējas ziņojumu var atrast šeit.