Mērķi un prioritātes digitālajā jomā līdz 2030.gadam

Eiropas “Digitālā desmitgade” ir Eiropas Komisijas apstiprināts stratēģisks redzējums, kā līdz 2030. gadam ar tehnoloģiju palīdzību nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespējas attīstīties drošā, ilgtspējīgā un pārticīgā nākotnē. Savukārt Digitālās transformācijas pamatnostādnes iezīmē Latvijas plānu, kā līdz 2027. gadam kļūt par digitāli izglītotu, veiksmīgu un ilgtspējīgu valsti. Balstoties uz šo Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) nāk klajā ar savu redzējumu attiecībā uz digitālās desmitgades mērķiem Latvijā, kur iezīmē digitālos risinājumos balstītas pārmaiņas gan publiskajā un privātajā sektorā, gan sabiedrības ikdienas paradumos.