Mazo un mikro uzņēmumu apmācības ar ES fondu līdzfinansējumu turpinās

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina mazos un mikro uzņēmumus,  kā arī pašnodarbinātās personas līdz šī gada beigām iesaistīties apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

No projekta sākuma līdz 2023. gada marta beigām kopā apmācību kursus ar ES fondu līdzfinansējumu ir apmeklējuši un savas prasmes paaugstinājuši jau 4080 mazo un mikro komersantu darbinieki un pašnodarbinātas personas. Šobrīd vispopulārākie mācību kursi ir ​​“IKT risinājumi uzņ​ēmuma finanšu vadībai”, “Datorizētā grāmatvedības uzskaite”, “Facebook iespējas biznesa veicināšanai”, “Instagram reklāma un kampaņas biznesa veicināšanai”, “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”,  “Digitālie 3D projektēšanas rīki”, “Datorizētie  grafiskās projektēšanas rīki”, “Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana”, “Tirdzniecības platformas Etsy iespējas produktu pārdošanai interneta vidē” un citi. 2023.gadā ir iespēja apgūt trīs jaunus kursus: “Digitalizēta personāla pārvaldība programmā Jumis Personāls”, “PVN deklarācijas sagatavošana un darbību grupēšana sistēmā Jumis” un  “3D projektēšanas pamati ar Trimble SketchUp Pro”.  Vairāk par mācību kursu saturu un plānoto kursu kalendāru ir iespējams iepazīties šeit.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.  

Vairāk informācijas par projektu https://www.mmu.lv/Lapas/sakums.aspx

ERAF_EU_logo