Mainīt karjeru – izaicinoši, bet iespējami!

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) kopš pērnā gada septembra piedāvāja sievietēm vecumā no 18 līdz 29 gadiem  apgūt IKT prasmes karjeras veidošanai digitālajos darbos.  Šā gada pavasarī mācības noslēdza pēdējās kursu dalībnieces un kopumā Latvijā iespēju apgūt prasmes digitālajiem darbiem izmantoja 125 jaunas sievietes. Šobrīd vairāk kā divas trešdaļas no projekta Women4IT mācību dalībniecēm ir uzsākušas jaunas darba gaitas .  

Pagājušā gada rudenī mācības pabeidza 38 pirmās projekta Women4IT kursu absolventes un šī gada martā mācības veiksmīgi noslēdza vēl 87 dalībnieces, apgūstot prasmes, kas ir nepieciešamas tādās profesijās kā:

  • Projektu koordinators – 13 dalībnieces
  • Informāciju sistēmu testētājs – 46 dalībnieces
  • Datu analītiķis – 22 dalībnieces
  • Datu aizsardzības speciālists – 17 dalībnieces
  • Digitālo mediju praktiķis – 27 dalībnieces

Pirms kursu uzsākšanas sievietes novērtēja savas esošās digitālās prasmes un atbilstību dažādām profesijām ar speciāli izveidotu testu palīdzību. Testus, kurus iespējams atrast digitālajā platformā https://digitaljobs.women4it.eu/lv, LIKTA sadarbībā ar partneriem no vēl astoņām Eiropas valstīm izveidojusi starptautiskas partnerības Women4IT ietvaros. Minētajā platformā ir pieejami ne tikai pašpārbaudes testi, bet arī infografikas un apraksti par katru profesiju, lai jebkuram interesentam būtu iespēja iepazīties ar to kādi darba pienākumi katrā profesijā ir jāveic, kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt. Pēc dalībnieku atlases jaunās sievietes uzsāka divu mēnešu ilgus kursus izvēlētajā profesijā.

Vispopulārākais no mācību virzieniem, ko dalībniecēm bija iespēja apgūt, bija Informāciju sistēmu testēšana, kurā kopumā prasmes apguva 46 dalībnieces. Visas mācību programmas tika sagatavotas ņemot vērā darba devēju un ekspertu ieteikumus, lai nodrošinātu šī brīža darba tirgum aktuālu mācību saturu. Lai arī kursos tika aicinātas piedalīties sievietes vecumā no 18-29 gadiem, vislielākā interese bija vērojama no dalībniecēm vecuma grupā 25-29 gadiem – 76%. Mācības tika organizētas attālināti un kursos bija iespēja piedalīties sievietēm no visas Latvijas, ko dalībnieces minēja kā lielu priekšrocību.

Kā galveno motivāciju piedalīties mācību kursos dalībnieces minējušas iespēju pārkvalificēties un atrgriezties darba tirgū pēc ilgākas pauzes. Lielu daļu no dalībniecēm kursiem iedrošināja pieteikties Nodarbinātības Valsts Aģentūras karjeras konsultanti vai kāds no ģimenes locekļiem vai draugiem, kas jau strādā IT nozarē.

Dalībnieces atzina, ka mācības sniegušas jaunas zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu izvēlētajā jomā, taču nepietiek tikai ar mācību kursa saturu – svarīgs ir bijis arī pasniedzēju un mentoru sniegtais atbalsts un informācija par nozari kopumā, kas regulāri tika sniegta semināros un individuālās konsultācijās, kā arī pašam cilvēkam ir jābūt interesei par izvēlēto jomu, lai turpinātātu tālāk mācīties individuāli. Pēc divu mēnešu ilgajām mācībām dalībnieces atzina, ka, ja ir interese apgūt jaunas prasmes, un vēlme pašām mācīties un attīstīties, tad jaunu karjeru digitālājā nozarē uzsākt ir iespējams – 88% no aptaujātajām projekta dalībniecēm pārliecinoši atbildēja, ka kursi noteikti esot uzlabojuši viņu iespējas atrast darbu.

Projekta “Women4IT” ietvaros tika nodrošinātas ne tikai bezmaksas mācības iepriekš norādītajai mērķa grupai, bet arī atbalsts darba vietas atrašanai pēc mācību pabeigšanas. Gan kursu laikā, gan mācībam noslēdzoties dalībnieces tika nodrošinātas ar atbalsta pasākumiem darba meklēšanā un jaunas karjeras uzsākšanā – jaunajām sievietēm tika rīkoti semināri un mentoringa pasākumi ar nozares profesionāļiem, kā arī nodrošināts atbalsts CV izveidē un darba pieteikumu sagatavošanā.

Lai noskaidrotu mācību ietekmi uz jauno sieviešu izaugsmi – spēju atrast darbu pēc mācību noslēguma, tika veikta dalībnieču aptauja 2-3 mēnešus pēc mācību noslēguma, kurā atbildes sniedza 111 kursu absolventes. Aptaujas dati rāda, ka 73% no mācību dalībniecēm bija izdevies atrast jaunu darba vietu, tai skaitā pilnas un nepilnas slodzes darba vietu, uzsākt apmaksātu praksi, kļūt par pašnodarbinātajām, kā arī uzsākt savu uzņēmējdarbību. 76% no visām aptaujātajām meitenēm, kas meklēja darbu tika uzaicinātas vismaz uz vienu darba interviju. Jautājot par veidiem kādos tika meklētas jaunas darba iespējas, kursu dalībnieces kā populārākos minēja darba sludinājumus vakanču portālos (32%), Nodarbinātības Valsts Aģentūras piedāvājumus (25%) un projekta Women4IT sniegtos piedāvājumus (21%).

Mācības un karjeras atbalsta pasākumi tiek organizēti Latvijā, īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos. Projekta atbalsta grupa –  jaunas sievietas vecumā no 19 līdz 29 gadiem, kas nestrādā, nemācās un neapgūt arodu (NEET).

Vairāk informācija par projektu: www.likta.lv/women4it/