LIKTA un NVA aicina sievietes pieteikties Women4IT projektam

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem pieteikties bezmaksas ITK prasmju apguvei. LIKTA un NVA kopīgi piedāvātie kursi ir daļa no starptautiska projekta “Women4IT” aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunu sieviešu, kuras nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos.

Rudenī mācības pabeigušas 39 pirmās projekta Women4IT kursu absolventes un šobrīd jaunas sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem tiek aicinātas pieteikties otrās kārtas mācībām, kas sāksies 2021. gada janvārī. Saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, visas mācības plānots organizēt attālināti. Līdz ar to īpaši tiek aicinātas pieteikties dalībnieces ne tikai no Rīgas, bet arī no reģioniem. Sievietēm ir iespēja pieteikties mācībām sešās mācību jomās:

  • Projektu koordinators
  • Informāciju sistēmu testētājs
  • Klientu apkalpošanas speciālists
  • Datu analītiķis
  • Datu aizsardzības speciālists
  • Digitālo mediju praktiķis

Lai noskaidrotu, kura mācību joma potenciālajām mācību kursu dalībniecēm ir visatbilstošākā, novērtētu savas šī brīža prasmes, kā arī pieteiktos mācībām, LIKTA sadarbībā ar vēl astoņā Eiropas valstīm ir izveidojusi digitālu platformu – https://digitaljobs.women4it.eu/lv. Tajā interesentes var iepazīties sīkāk ar izvēlēto mācību un darba jomu. Interesentes tiek aicinātas reģistrēties platformā un novērtēt savu gatavību digitālajam darbam, izpildot testu. Pēc testa izpildes iespējams izvēlēties vienu no sešām piedāvātajām profesijām, kurām nepieciešamās digitālās prasmes var apgūt mācībās. Tāpat minētajā resursā, pieejamas infografikas un apraksti par katru profesiju, lai potenciālajām mācību dalībniecēm būtu saprotams, kādi darba pienākumi katrā profesijā ir jāveic, kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt. Projekts “Women 4IT” paredz ne tikai nodrošināt bezmaksas prasmju apgūšanu iepriekš norādītajai mērķa grupai, bet arī atbalstu darba vietas atrašanās pēc mācību pabeigšanas.

LIKTA Prezidente profesore Signe Bāliņa “Es esmu gandarīta, ka novembrī noslēdzās pirmais mācību kurss, kas deva iespēju sievietes apgūt jaunās digitālās profesijas. Tās  ir profesijas, kas darba tirgū ir ļoti pieprasītas un iegūtās prasmes un zināšanas tiek augsti vērtētas no darba devēju puses. Vēlos iedrošināt ikvienu sievieti izmantot šo laiku jaunu zināšanu ieguvei, nenobīties un zināt – IT nozarē mēs esam ļoti gaidītas un ļoti novērtētas!”

NVA direktore Evita Simsone: “Inovācijas un digitalizācija ir mūsdienu ekonomikas attīstības pamatā, bez digitālo prasmju apguves mūsdienu un nākotnes darba tirgū iztikt nav iespējams. Lai arī sieviešu loma inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībā ir ļoti nozīmīga, speciālas digitālās prasmes apgūst un šajā jomā strādā ļoti maz sieviešu – Eiropas Savienībā tikai 18% informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistu ir sievietes.  Tāpēc ir ļoti svarīgi palīdzēt sievietēm attīstīt savus talantus digitālo tehnoloģiju jomā un piedāvāt viņām aizvien vairāk iespēju apgūt  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju specialitātes, lai šī disproporcija mazinātos.”

Statistikas dati liecina, ka uz šī gada 17.decembri 78 NVA reģistrētām bezdarbniecēm vecumā no 18 līdz 29 gadiem iepriekšējā nodarbošanās bija saistīta ar IT profesijām:  Rīgas reģionā – 61, Kurzemes reģionā – 5,  Latgales reģionā – 7, Zemgales reģionā  – 2 un Vidzemes reģionā – 3 sievietēm. Savukārt  ar IT saistīto profesiju vēlas apgūt  228 NVA reģistrētās bezdarbnieces: Rīgas reģionā –  150, Latgales reģionā –  33, Kurzemes reģionā – 25, Zemgales reģionā –  9 un Vidzemes reģionā  – 11 sievietes. NVA reģistrētās bezdarbnieces vēlas apgūt tādas ar IT saistītās profesijas kā datu ievades operators, grafiku dizainers, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators  un citas.  NVA datu bāzē 18.decembrī bija aktuāla 265 vakances IT jomā.

LIKTA un NVA aicina bezdarbnieces vecumā no 18 līdz 29 gadiem izmantot projekta piedāvātās iespējas, informācija par projekta “Women4IT” mācībām būs pieejama LIKTA mājas lapā un sociālajos tīkos, kā arī NVA pie karjeras konsultantiem. Pieteikties kursiem iespējams platformā https://digitaljobs.women4it.eu/lv reģistrējoties un izpildot digitālo prasmju un konkrētā darba profila zināšanu un prasmju testu.

Mācības tiek organizētas Latvijā, īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.