ikt-apguve-sievietem

LIKTA un NVA aicina sievietes pieteikties IKT prasmju bezmaksas apguvei

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem pieteikties bezmaksas ITK prasmju apguvei. LIKTA un NVA kopīgi piedāvātie kursi ir daļa no starptautiska projekta “Women4IT” aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunu sieviešu, kuras nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos.

Pieteikties mācībām aicinām, izmantojot tīmekļa vietnē https://digitaljobs.women4it.eu/lv esošo tiešsaistes pieteikšanās formu. Vispirms jāizpilda tests, lai novērtētu savu gatavību digitālajam darbam. Pēc testa izpildes jāizvēlas viena no sešām piedāvātajām profesijām, kurām nepieciešamās digitālās prasmes var apgūt mācībās. Pašlaik tiek piedāvāts apgūt digitālās prasmes tādām profesijām kā klientu apkalpošanas speciālists, informāciju sistēmu testētājs, datu aizsardzības speciālists, datu analītiķis, projektu koordinators un digitālo mediju praktiķis. Tāpat minētajā resursā, ko kopīgi izveidojusi LIKTA un vēl astoņas Eiropas valstis, pieejamas infografikas un apraksti par katru profesiju, lai potenciālajām mācību dalībniecēm būtu saprotams, kādi darba pienākumi katrā profesijā ir jāveic, kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt. Projekts “Women 4IT” paredz ne tikai nodrošināt bezmaksas prasmju apgūšanu iepriekš norādītajai mērķa grupai, bet arī atbalstu darba vietas atrašanās pēc mācību pabeigšanas.

Lai veicinātu jaunu sieviešu, kuras pašlaik nemācās un arī nestrādā, iesaistīšanos mācībās un vēlāk – darba tirgū, LIKTA un NVA ir noslēgušas sadarbības līgumu, kura mērķis ir jaunu sieviešu informēšana un iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos, veicinot viņu konkurētspēju un nodarbinātību Latvijā. Sadarbība tiek veidota, Latvijā īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

LIKTA un NVA aicina bezdarbnieces vecumā no 18 līdz 29 gadiem izmantot projekta piedāvātās iespējas, informācija par projekta “Women4IT” mācībām būs pieejama NVA pie karjeras konsultantiem.

Statistikas dati liecina, ka uz šī gada 22. jūliju NVA bija reģistrētas 220 bezdarbnieces vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuru pēdējā nodarbošanās bija saistīta ar IT profesijām: Rīgas reģionā – 155, Kurzemes reģionā – 23, Latgales reģionā – 20, Zemgales reģionā – 12 un Vidzemes reģionā – 10 sievietes. Savukārt ar IT saistīto profesiju vēlas apgūt 196 NVA reģistrētās bezdarbnieces: Rīgas reģionā – 123, Latgales reģionā – 27, Kurzemes reģionā – 26, Zemgales reģionā – 15 un Vidzemes reģionā – 5 sievietes. NVA reģistrētās bezdarbnieces vēlas apgūt tādas ar IT saistītās profesijas kā datu ievades operators, grafiku dizainers, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators un citas. NVA datu bāzē 22.jūlijā bija aktuāla 371 vakance IT jomā.

norway-grants
women4it-logo
NVA-logo