women4it-likta-nva

LIKTA sadarbībā ar NVA veicinās sieviešu iesaisti IKT nozarē

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) uzsāk sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), lai veicinātu jaunu sieviešu iesaisti IKT nozarē un digitālajos darbos. Starptautiskā projekta „Women4IT” ietvaros LIKTA organizēja semināru, lai informētu NVA karjeras konsultantus par mācību iespējām 18-29 gadus vecām sievietēm, kuras šobrīd nekur nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Sadarbības ietvaros piektdien 10. jūlijā aizritēja pirmais NVA karjeras konsultantu informatīvais seminārs, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta „Women4IT” ietvaros izstrādātajiem sešu profesiju darba profiliem, digitālo prasmju novērtēšanas testiem un mācību programmām. Sākotnēji jaunajām sievietēm būs iespēja apgūt digitālās prasmes, kas nepieciešamas kādā no sešām profesijām – klientu apkalpošanas speciālistam, datu analītiķim, informācijas sistēmu testētājam, projektu koordinatoram, digitālo mediju praktiķim un datu aizsardzības speciālistam. 

Tīmekļa vietni ir izstrādājuši projekta partneri no astoņām Eiropas valstības un tajā ir pieejamas infografikas un apraksti par katru profesiju, lai potenciālajām mācību dalībniecēm būtu saprotams, kādi darba pienākumi katrā profesijā, kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt. Projekts “Women 4IT” paredz ne tikai nodrošināt bezmaksas digitālo prasmju apgūšanu iepriekš norādītajai mērķa grupai, bet arī atbalstu darba vietas atrašanā pēc mācību pabeigšanas.

Lai veicinātu jaunu sieviešu, kuras pašlaik nemācās un arī nestrādā, iesaistīšanos mācībās un vēlāk – darba tirgū, LIKTA un NVA ir noslēgušas Sadarbības līgumu, kura mērķis ir jaunu sieviešu informēšana un iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos, veicinot konkurētspēju un nodarbinātību Latvijā. NVA klientiem būs pieejama  visa informācija par projekta “Women4IT” mācībām . 

Sadarbība Latvijā tiek veidota īstenojot Starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un, kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

norway-grants
women4it-logo
NVA-logo